Business Controller i Oslo

Business Controller i Oslo

Arbeidsgiver: OBOS Eiendom

Stillingstittel: Business Controller

Søknadsfrist: 07.01.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontakt person: Astrid Eri Malmo
Telefon: 95 94 05 67


Business Controller i Oslo

Er du vår nye Business Controller?

OBOS sin visjon er å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmen. OBOS Eiendom er en stor aktør innenfor by- og stedsutvikling og ønsker å dyrke frem mennesker som kan fortsette å gjøre en forskjell for OBOS. OBOS Eiendom består av ca. 40 datterselskaper med ulike aktiviteter hvor, eiendomsporteføljen består av ca. 700 000 kvm. lokaler innenfor kontor, kjøpesenter, bygulv, hotell, skole- og helsebygg, samt garasjeanlegg og logistikk. Samtidig har konsernet eiendomsprosjekter innenfor de samme segmentene hvor bygging av kontorbygget Construction City på Ulven er det største pågående byggeprosjektet nå.

Som Business Controller vil du ha en sentral rolle i OBOS Eiendom. Sentrale arbeidsoppgaver vil være rapportering, økonomiske analyser, løpende prosjektoppfølging og verdivurderingsprosesser knyttet til eksisterende eiendomsportefølje, samt rapportering til MSCI. Gjennom gode analyser og rapporter vil du støtte divisjonen, konsernets ledelse og styret til et godt beslutningsgrunnlag for den videre utviklingen av OBOS Eiendom.

Du vil jobbe tett på eiendomssjefer, utleie, drift og andre i selskapet og vi er sikre på du vil oppleve gode utviklingsmuligheter hos oss.

Stillingen rapporterer til økonomisjef for OBOS Eiendom.

Arbeidssted er Hammersborg Torg i Oslo sentrum før vi i 2025 flytter til Construction City. Det gleder vi oss til.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til en helhetlig rapporteringsstruktur for ulike avdelinger på tvers av ulike systemer og kilder ved hjelp av datavarehus, PowerBI og andre rapporteringsløsninger
 • Utvikling og forbedring av analyseverktøy, modeller, rutiner og arbeidsprosesser
 • Økonomistyring i eksisterende eiendomsportefølje, jobbe tett med eiendomssjefer for å sikre langsiktig lønnsomhet og verdiskapning i porteføljen, herunder utarbeidelse og oppfølging av KPI’er
 • Sparringpartner for eiendomssjefer og bindeleddet inn mot finacial controlling
 • Kvalitetssikre kalkyler, sluttprognoser og investeringsbeslutninger.
 • Ansvar for kvartalsvis verdivurdering av konsernets investeringseiendommer ihht. IFRS
 • Støtte eiendomssjefer og utleie med lønnsomhetsvurderinger i leieprosesser
 • Opplæring i økonomioppfølging og systemstøtte for andre ansatte i OBOS Eiendom
 • Bistå økonomisjef med kvartalsvis rapportering, business reviews, og rullerende 5 kvartalers prognose og andre ad-hoc analyser
 • Videreutvikle og effektivisere rutiner og prosesser, særlig knyttet til nylig implementert forvaltningssystem Flex Property og Power BI med fokus på å digitalisere arbeidsprosesser

Dine kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, minimum bachelor, innen økonomi eller relevante fagfelt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring fra eiendomsrelatert virksomhet er en fordel
 • Erfaring med datavarehus og PowerBI. Dynamics 365 og Cognos er en fordel
 • Erfaring med å utarbeide og presentere analyser, rapporter og beslutningsgrunnlag er en fordel
 • Interesse for makro og markedsmessige forhold
 • God forretnings-, økonomi- og regnskapsforståelse

Dine personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er effektiv, strukturert og proaktiv, med sterk interesse for eiendom, og som evner å se hele verdikjeden. Vi tror du er selvstendig, pliktoppfyllende og har stor gjennomføringsevne. Samtidig som du verdsetter tett samarbeid. Du kommuniserer godt og har en god formidlingsevne. Du er analytisk, forretningsorientert og nysgjerrig, og ønsker å bidra til å støtte divisjon næringseiendom til å sikre at divisjonen opererer i tråd med strategiske målsetninger. Du inntar gjerne rollen som sparringspartner for ledelsen og resten av divisjonen.

Hva kan vi tilby deg?

Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her. I tillegg er vi opptatt av å skape en inkluderende kultur, både innad og utad, hvor alle skal føle seg velkommen og kunne være seg selv. Hos oss får du en jobb med mening!

I OBOS er det uante muligheter! OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom og vi er opptatt av at du skal få utvikle deg og oppfylle din karrieredrøm.

Vi kan tilby et inspirerende og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag. Interessante og utviklende arbeidsoppgaver med rom for nytenking gjør det gøy å gå på jobb.

OBOS investerer i egne ansatte og har gode ordninger som blant annet fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt firmahytter.

\#LI-Hybrid

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i OBOS? Lytt til podkasten «Work in…» https://nye.obos.no/dette-er-obos/jobb-i-obos/work-in-podcast/ eller besøk hjemmesiden vår: https://obos.no/jobb

Hos oss blir du en del av et mangfoldig arbeidsmiljø der alle er like mye verdt. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn.