Business Controller

Business Controller

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Business Controller

Søknadsfrist: 13.03.2022


Spørsmål om stillingen?

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Leder Økonomi- og Virksomhetsstyring Bergfrid Johannessen på tlf. 990 01 712, bj@entra.no eller HR rådgiver Elisabeth Meltvedt på tlf. 901 437 59, eme@entra.no.


Business Controller

Grunnet økt aktivitet søker Entra nå en dyktig og systemsterk Business Controller. Stillingen vil inngå i avdelingen Eiendomsforvaltning og man vil jobbe i et team med flere Business Controllere, samt få ansvar for sin egen portefølje. Det vil være et tett samarbeid med eiendomssjef, teknisk sjef, forvaltningsansvarlige, regnskap og prosjektavdelingen. Teamet forvalter en attraktiv eiendomsportefølje på ca. 1,5 millioner kvadratmeter næringseiendom.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være rapportering, økonomiske analyser, kommersielle vurderinger, løpende prosjektoppfølging og verdivurderingsprosesser knyttet til eiendomsporteføljen.

Vi søker deg som har god forståelse for verdikjeden innenfor eiendomsdrift, og som er sterkt forretningsorientert. Du tar initiativ, er selvstendig og jobber analytisk.

Stillingen rapporterer til Leder for Økonomi- og Virksomhetsstyring.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Bidra til en helhetlig rapporteringsstruktur i selskapet
 • Bistå i arbeidet med å videreutvikle og effektivisere rutiner og prosesser, særlig knyttet til nylig implementert ERP-system og Power BI
 • Støtte Leder for Økonomi- og Virksomhetsstyring og Teamledere i Eiendomsforvaltning med økonomiske analyser
 • Resultatoppfølging av eiendomsteamene og analysearbeid
 • Produsere og koordinere periodevise managementrapporter og annen økonomirapportering
 • Støtte eiendomssjefer med lønnsomhetsvurderinger i leieprosesser
 • Sikre kvalitet i langtidsplanen for vedlikeholdstiltak og investeringer i bygg, med et særskilt ansvar for oppfølging av prosjekter i EiendomsforvaltningOppfølging av selskapets KPI’er
 • Ad-hoc arbeidsoppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning, gjerne siviløkonom eller Master i relevant fagfelt
 • Interesse for system, og det er en fordel med erfaring fra datavarehus, Dynamics 365, Power BI el.l.
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra eiendomsrelatert virksomhet
 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • God forretningsforståelse
 • Avansert kompetanse i bruk av Excel

 

For å trives i denne rollen er du en lagspiller som trives med analytisk og kommersielt arbeid. Du har gode kommunikasjonsevner og er ikke redd for å utfordre. Du er nysgjerrig og motiveres av å skape resultater. Du har god forståelse for systemer og kjenner deg igjen i Entras verdier.

Entras verdier er: Tett på, nyskapende, ansvarlig og Ett lag . Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Entra tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende eiendomsprosjektene i Norge
 • Å være en del av et moderne og fremtidsrettet selskap som er ledende på miljø og kundeopplevelser
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter og et bredt kontaktnett internt og eksternt
 • Stor grad av selvstendighet i et kompetent profesjonelt arbeidsmiljø
 • Et meget godt arbeidsmiljø. Entras medarbeidere har en arbeidsglede på nivå med de aller beste arbeidsplasser i Norge, og scorer langt over nasjonal benchmark på Ennovas årlige referansemåling (Ennova- Globale Employee & Ledership index 2021- Norge)
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet i Posthuset ved Oslo S
 • Konkurransedyktige lønn og pensjon, samt gode betingelser i form av resultatlønn, aksjespareprogram, forsikringer og tilgang til firmaleilighet/hytter i Norge og utlandet