Boligsjef

Boligsjef

Arbeidsgiver: Aspelin Ramm Eiendom

Stillingstittel: Boligsjef

Søknadsfrist: 08.12.2019


Spørsmål om stillingen?

HARTMARK Executive Search – Rådgiver/Partner – Sondre Trønnes –901 07 296


Boligsjef

For å ytterligere styrke kompetansen innen boligutvikling og jobbe mer strategisk og aktivt med boligprosjekter skal det ansettes en boligsjef. Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til Direktør Marked og Drift.Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Boligsjefen har ansvar for marked og kunde i boligprosjekter og forvaltningsportefølje. Boligsjef skal sikre at vi har markedsmessige kompetanse i alle våre boligprosjekter, samt at kunden har one-point-of-contact. Boligsjefen skal bidra med sin kompetanse i utviklingsprosjekter (regulering) samt i prosjektgjennomføringen.

Boligprosjekter – Tidligfase

 • Konseptutvikling og markedsføring
 • Vurdere leilighetsmiks og typer
 • Sikre kommersiell utforming av leilighetene
 • Bonitering (prissetting)
 • Utforming av leveransebeskrivelser
 • Strukturering av modeller for eierstruktur (seksjonering)

Boligprosjekter – Gjennomføringsfase

 • Markedskommunikasjon
 • Salg, markedsføring og dokumentasjon. Koordinering med prosjektleder/entreprenør, meglere, arkitekt, reklamebyrå.
 • Etter salgsstart: Oppfølging og salg av ferdigstilte leiligheter i samarbeid med megler (eksempelvis kommunikasjon med kjøpere, tilvalgsoppfølging, byggeplassvisning)
 • Oppfølging av usolgte leiligheter, herunder prisvurderinger, markedsføringstiltak osv.
 • Seksjonering.

Ettermarked

 • Oppfølging og salg av ferdigstilte leiligheter i samarbeid med megler
 • Delta i sameierstyrer hvor Aspelin Ramm har eierinteresser

Boliger – Forvaltningsportefølje

 • Forvaltning av leiligheter i utleieportefølje

Boligsjefen har ansvar for å holde seg løpende oppdatert på bevegelsene i boligmarkedet, trender og nye konsepter, samt sikre høy kundetilfredshet i alle prosjekter.

Boligsjefen vil sitte i ledergruppen i avdeling Marked og Drift og ha arbeidsplass ved hovedkontoret (Vulkan 16). Boligsjefen vil være en viktig bidragsyter i utviklingsfase- og prosjektgjennomføring av boliger.

Ønsket erfaring og personlige egenskaper
Erfaringsbakgrunn
Aktuelle kandidater må kunne vise til flere års erfaring med boligeiendom, gjerne fra boligutviklingsselskap, prosjektmeglermiljøer, eiendomsforvaltning, boligentreprenører, konsulenter eller andre leverandører innenfor boligutvikling og -salg.

Utdannelse
Aktuelle kandidater bør kunne vise til høyere utdanning, f.eks. innen eiendomsmegling, eiendomsutvikling, øk./ adm., jus, eller markedsføring, men dette er ikke avgjørende, forutsatt relevant erfaring og personlighet.

Personlige egenskaper og arbeidsform
Boligsjefen må ha en kommersiell legning, forretningsforståelse og kundefokus. Personlig interesse for eiendom og eiendomsutvikling er et pluss.

Samtidig må boligsjefen være en trygg og selvdreven person med en positiv, konstruktiv grunnholdning, som gjør vedkommende til et verdifullt bindeledd mellom Aspelin Ramm Eiendom, kunder og leverandører. Aktuelle kandidater bør ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, være kreative og serviceinnstilte, og glede seg over å finne gode løsninger både for selskapet og kundene.

Boligsjefen må fremstå som positiv, energisk og humørfylt og kunne kjenne seg igjen i de fleste av følgende egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Utadvendt
 • Tillitvekkende
 • Kreativ
 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Beslutningsdyktig
 • Fleksibel og ha vilje og evne til å yte det lille ekstra
 • Selskapets verdier (Våken – Modig – Raus)


ASPELIN RAMM EIENDOM AS TILBYR

 • En sentral og spennende stilling med utviklingsmuligheter
 • Et selskap med langsiktig perspektiv og muskler til å gjennomføre spennende prosjekter
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Sondre Trønnes i Hartmark Executive Search, tlf. 901 07 296. Søknadsfrist er 8. desember.

Om arbeidsgiveren

Aspelin Ramm Eiendom er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som ønsker å bidra til å skape attraktive og bærekraftige bymiljøer. Byggene og rommene mellom byggene skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Målet om at vi skal forbruke mindre energi oppnås ved å bygge bedre og legge til rette for deling.

Aspelin Ramm har utformet Vulkan og deltatt i utformingen av Tjuvholmen i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, alle komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet og byens attraktivitet.

Foran oss ligger nye prosjekter som stiller store krav til kompetanse, kreativitet, allsidighet og ansvarlighet. Vi planlegger å fortsette å løse disse oppgavene med god arkitektur, varige og gode materialer og respekt for miljø og omgivelser.

Virksomheten er i hovedsak knyttet til eiendommer i Oslo og Østlandsregionen samt i Göteborg og Stockholm. Aspelin Ramm driver aktiv forvaltning av om lag 450 000m2 bygg og har leieinntekter på ca. 620 mill. per år. Vi er 52 ansatte i eiendomsvirksomheten i Norge.

Se også www.aspelinramm.no.