Boligdirektør

Boligdirektør

Arbeidsgiver: Veidekke Eiendom

Stillingstittel: Boligdirektør

Søknadsfrist: 06.11.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Annett Gradert Henriksen – 908 61 885
 • Pål Aglen – 993 89 224


Boligdirektør

Veidekke Eiendom skal bli Norges ledende/fremste nabolagsbygger og skal doble resultatet innen 2025. For å nå det målet samler vi all boligutvikling i én enhet under ledelse av Boligutviklingsdirektør.

Vi er på jakt etter deg som er kommersiell, faglig sterk og har (spesielt) gode lederegenskaper. Du har en tydelig oppfatning om hvordan verdien på et boligprosjekt kan øke, og forstår hvilke løsninger som skaper verdifulle nabolag.

Du får ansvaret for en faglig sterk organisasjon og en boligportefølje med tyngdepunkt i Stavanger, Bergen Trondheim og Oslo. Du blir en viktig del av Veidekke Eiendoms ledergruppe hvor din kompetanse og strategiske evner skal bidra til at Veidekke Eiendom lykkes med sin ambisjon, utvikling og vekst, også innen selskapets øvrige investeringer og utvikling av næringseiendom.

Veidekke Eiendom har i dag 66 ansatte og forvalter en ramme på 3 milliarder kroner. Veidekke Eiendom er ledende på innovasjon og bærekraft, og skal være en tankeleder i bransjen. Som en del av Veidekke-konsernet drar vi nytte av spisskompetanse på alle ledd fra tomtekjøp til nøkkeloverlevering. Veidekke-konsernet har 8 600 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning på 32 milliarder kroner.

I Veidekke Eiendom kombinerer vi entreprenørerfaring med ambisiøse ideer for å gi områder et helt nytt liv og nye muligheter. Vi gjør ting skikkelig, og kunder og samarbeidspartnere stoler på at vi er der fra tomtekjøp og planlegging til lenge etter at prosjektet er ferdig. I våre nabolag skal folk vokse og trives i generasjoner.

Les mer på veidekkebolig.no

Ansvar- og arbeidsoppgaver

 • Lede en nasjonal prosjektorganisasjon; herunder ansette, lede og videreutvikle egne ansatte
 • Personalansvar for sentrale mellomledere tilknyttet forretningsområdet Boligutvikling Norge
 • Budsjett- og resultatansvar for selskapets samlede boligportefølje
 • Skape og beholde gode relasjoner både internt og eksternt for å sikre at Eiendom Norge når sine resultater
 • Styrearbeid
 • Videreutvikle samarbeidet med Veidekke Bygg Norge

Ansvar- og arbeidsoppgaver inn i Ledergruppen:

 • Felles budsjett- og resultatansvar for Eiendom Norge i sin helhet
 • Sikre god dialog og læring på tvers av forretningsområder
 • Behandle og beslutte saker som representant for helheten
 • Utvikle organisasjonen, og være delansvarlig i utvikling av strategi og handlingsplaner

Kvalifikasjoner

 • Ledelse
 • Eiendomsutvikling
 • Økonomi
 • Styrearbeid
 • Plan- og bygningsloven

Profil

 • Meget gode lederegenskaper
 • God finansiell og økonomisk forståelse med utpregede strategiske og analytiske evner
 • Sterk relasjonsbygger med utpregede kommunikative egenskaper
 • Forståelse for politiske prosesser og mediateft er en fordel

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Solid pensjonsavtale
 • Medeierskap i Veidekke
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»
Stillingen inngår i Veidekke Eiendom AS. Veidekke Eiendom kjøper tomter og eiendommer og utvikler disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles i egenregi eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig konsentrert i og rundt de største byene i Norge. Veidekke Eiendom AS har 66 ansatte og omsetter for 2 milliarder (2018).