Bærekraftsjef Eiendom

Bærekraftsjef Eiendom

Arbeidsgiver: Storebrand

Stillingstittel: Bærekraftsjef Eiendom

Søknadsfrist: 09.01.2022


Spørsmål om stillingen?

Vil du høre mer om hvordan arbeidsdagen er i Storebrand? Ta kontakt med Bærekraftsdirektør Unn Hofstad på mobil +47 9174 0608


Bærekraftsjef Eiendom

Storebrand Eiendom forvalter eiendomsinvesteringer i Norden på over NOK 70 milliarder, og er i vekst. I tillegg til dagens 4 eiendomsporteføljer, deriblant Norges største ikke-belånte eiendomsfond (Storebrand Eiendomsfond Norge KS), er vi i gang med å bygge opp et nytt Nordisk eiendomsfond.

Våre to norske eiendomsporteføljer omfatter så langt kontor, handel, logistikk og hotell. Kontinuerlig forbedring er fokus i drift og forvaltning. Flere eiendommer inneholder et betydelig utviklingspotensial, og prosjekter er en anledning til å heve miljø- og sosiale kvaliteter vesentlig. I tillegg til prosjekter for leietakertilpasning, pågår det flere rehabiliteringer, reguleringsprosjekter og et mindre nybygg-prosjekt. Samarbeidsprosjektet VIA i Oslo CBD er nylig oppført.

Vi har ansvaret for noen av landets mest spennende næringseiendommer. Vi skal redusere klimarisikoen og klimagassutslippene, fylle vår rolle i den sirkulære økonomien, ivareta miljø og sosiale forhold i hele verdikjeden, og samtidig sikre eiendomsinvesteringenes avkastning for fremtidens pensjoner.

Resultater oppnår vi ved å integrere bærekraft i forretningsprosessene. I team med eiendomssjefer og forvaltning, med utleie eller prosjektorganisasjon skal riktige ambisjoner settes og tiltak defineres. De fleste prosesser må videreutvikles for at våre egne og våre institusjonelle investorers økende forventninger skal møtes.

Vi har viljen og kapitalen, og ønsker deg med på laget for å øke farten på vår grønne verdiskapning når vi nå søker etter Bærekraftsjef Eiendom, Norge.

Sentrale arbeidsoppgaver: 

  • Bidra til å utvikle en mer bærekraftig eiendomsmasse, samt organisasjonen og prosessene bak
  • Ut fra risiko og muligheter være pådriver og tilrettelegger for løsninger, standarder og beslutninger som skaper resultater i drift og prosjekt
  • Bidra til videreutvikling og implementering av bærekraftstrategien, med overordnet planlegging, rådgivning samt fastsetting og oppfølging av mål og tiltak på portefølje- og byggnivå
  • Synliggjøre resultater og verdien av bærekraftarbeidet gjennom rapportering og styrket kommunikasjon overfor leietakere, investorer og andre interessenter internt og eksternt (nettsider, års-/kvartalsrapporter og andre redegjørelser bl.a. til investorer)
  • Utvikle metodikk og faglige og digitale verktøy for å styrke kompetanse, effektivitet, tiltaksgjennomføring og rapportering

Hvem er du?

Er du analytisk og systematisk, uredd og allsidig, og brenner for å lede an i å gjøre eiendomsvirksomheten grønnere, kan dette være en spennende mulighet for deg. Du liker å ha mange baller i luften og lander dem godt. Å motivere andre og formidle de gode historiene passer deg godt, og du er god til å uttrykke deg både på norsk og engelsk. Bakgrunnen din er høyere utdanning, sannsynligvis teknisk eller naturfaglig. Med 5-10 års erfaring har du vært med på å skape resultater innen miljø og bærekraft i bygg eller byggeprosjekter, og kan være en god bestiller som driver prosesser i tett samarbeid med kollegaer, fageksperter og andre partnere innen utvikling og drift av eiendom.

Du er godt kjent med flere av disse:

  • Verktøy for miljø-, klima- og energieffektive bygg som BREEAM NOR, BREEAM In-Use, WELL, miljøvennlig materialvalg og EPD, livsløpsanalyser (LCC/LCA), energibudsjett, klimagassregnskap, science based targets, miljøprogrammering m.fl.
  • Rammeverk for bærekraft og rapportering som GRESB, GRI, EUs taksonomi og Offentliggjøringsforordning, klimarisiko og TCFD m.fl.

Hvorfor velge Storebrand?

Vi holder til i flotte lokaler på Lysaker, sentralt plassert i nærheten av kollektivtransport, og med god kapasitet på sykkelparkering og garderober. Har du lyst til å trene i idrettshallen, på styrkerommet eller i spinningsalen så har vi et mangfoldig aktivitetstilbud i Storebrand Arena! Hos oss er kontoret også et videre begrep – mange oppgaver løses på hjemmekontor eller andre passende steder. Hvordan dette skjer i praksis avhenger av teamet du jobber i og kan endre seg over tid. Vi har en svært god pensjonsavtale for alle ansatte, gode forsikringsordninger og i tillegg mulighet for boliglån med gode renter. Vi er også opptatt av din helse og har gode avtaler hos blant annet lege, fysioterapeut, psykolog og tannlege.