Avdelingsleder Utredning og Analyse i Trondheim

Avdelingsleder Utredning og Analyse i Trondheim

Arbeidsgiver: HR Prosjekt

Stillingstittel: Avdelingsleder Utredning og Analyse i Trondheim

Søknadsfrist: 10.01.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Kjell Ove Kalhagen, direktør strategisk rådgivning, utredning og analyse – 917 23 999


Avdelingsleder Utredning og Analyse i Trondheim

HRP har siden etableringen i 2005 vokst fra 3 til 450 ansatte og er i dag et av Norges største prosjektadministrative selskaper. Selskapet har lang erfaring med en rekke større byggverk, samferdselsprosjekter og kommunaltekniske prosjekter. I tillegg til prosjektledere og byggeledere har vi arkitekter og rådgivere med bred erfaring fra alle prosjektets faser. HRP er i drivende utvikling og vekst, og nå trenger vi enda flere gode hoder inn i et konsulentselskap som legger stor vekt på at de ansatte skal glede seg til å gå på jobb hver dag!

Avdeling for Utredning og Analyse skal bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjekter for offentlige og private byggherrer ved å tilby kundene et helhetlig produkt fra idefase, konseptutvikling til investeringsbeslutning. I tillegg arbeider vi med forvaltning av eksisterende eiendommer, med ledelse, benchmarking, gevinstrealisering med mer. Vi jobber tett tverrfaglig med øvrige fagmiljøer i HRP, for å skape best mulig beslutningsgrunnlag og analyser for våre kunder.

Avdelingen består i dag av 30 kompetente samfunnsøkonomer, siviløkonomer, samfunnsvitere, ingeniører og jordskiftekandidater fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.  Arbeidsoppgavene er i hovedsak rettet inn mot

 • Eiendomsledelse og eiendomsutvikling
 • Bygningsøkonomi – kalkulasjon, LCC-kostnader med mer
 • Grunnerverv og eiendomsjus
 • Samferdsel
 • Kommunale tjenester innen oppvekst, helse og omsorg, idrett og kultur

Vi søker etter en ny avdelingsleder for utredning og analyse i Trondheim

Arbeidsoppgaver:

Relevante arbeidsoppgaver vil være knyttet til:

 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • Resultatansvar for avdelingen
 • Delta i oppdrag, som faglig leder og oppdragsansvarlig
 • Tilbuds- og markedsarbeid, aktiv oppfølging av kunder og samarbeidspartnere
 • Bistand i strategiarbeid og utarbeidelse av handlingsplan for egen avdeling

Hvem er du?

Til å lede avdelingen søker vi etter en erfaren medarbeider med solid kunnskap om offentlig forvaltning og som brenner for å hjelpe våre kunder med å med å utarbeide gode underlag for investeringsbeslutninger og effektiv drift. Du har gjerne ledererfaring fra utredninger og analyser innenfor bygg, eiendom eller samferdselssektoren. Erfaring med personalledelse er ønskelig, men ikke et krav. Du har god tverrfaglig og helhetlig forståelse og kjenner godt de ulike prosjektfasene vi jobber i.

Vi vektlegger din interesse for faglig kvalitet, å skape gode resultater og å utvikle dine kollegaer til fremtidens rådgivere. Du setter samarbeid høyt, og vi ønsker også at du er framoverlent når det kommer til digital utvikling og bærekraft i våre leveranser. Videre er det en fordel at du har:

 • Høy drivkraft for faget og prosjektene samt er faglig sterk
 • God forretningsforståelse
 • Et kundenettverk, er en relasjonsbygger og liker å jobbe med marked og salg
 • Gode samarbeidsevner og positiv innstilling
 • Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig

Hvorfor velge HRP?

 • HRP er i kraftig vekst og dine muligheter for faglig utvikling er store.
 • HRP tilbyr fast ansettelse, moderne lokaler, og konkurransedyktige betingelser.
 • HRP jobber systematisk med medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø gjennom systemet Great Place To Work.
 • HRP er opptatt av at våre ansatte har god balanse mellom arbeid og fritid.
 • HRP tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • HRP tilbyr flere sosiale aktiviteter