Avdelingsleder – sykehjemsrenhold

Avdelingsleder – sykehjemsrenhold

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder - sykehjemsrenhold

Søknadsfrist: 13.02.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Nina Røer

Stillingstittel: Tjenesteleder Eiendom Renhold

Telefon: 906 51 176


Avdelingsleder – sykehjemsrenhold

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Virksomheten er organisert under direktørområde Bymiljø og Eiendom.
Bærum kommune Eiendom har rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv. Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke og bygges kostnadseffektivt.

Renhold av kommunens sykehjem er nylig besluttet lagt til sektor Eiendom i Bærum kommune. Det betyr at alle renholdere på ni sykehjem, ca. 60 personer vil overføres fra sektor Aldring og mestring – sykehjemsenhetene, til sektor Eiendom – Renhold.

Eiendom Renhold er en faglig ambisiøs enhet som satser på å utvikle våre ansatte innen renholdsfaget med nødvendig og viktig kompetanse.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/eiendom

Det skal bygges opp en ny avdeling for sykehjemsrenhold, med rutiner og prosedyrer som ivaretar INSTA 800-standard og sykehjemmenes behov. Avdelingsleders hovedoppgaver vil være å lede og utvikle denne avdelingen. Stillingen gir derfor en unik mulighet til å forme din egen arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomi-, budsjett- og personalansvar
 • Initiere, lede og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser innenfor eget ansvarsområde
 • Skape læring og utvikling i avdelingen gjennom involvering, kompetanseheving og å gi ansvar
 • Legge til rette for medvirkning og tett kontakt med brukerstedene i arbeidet med utarbeidelse av nye rutiner og prosedyrer, samt service- og leveranseavtaler for renhold av kommunens sykehjem

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor relevante fagområder, eksempelvis økonomi, administrasjon eller facility management, fortrinnsvis på bachelornivå
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
 • Ledererfaring, inkludert personaloppfølging
 • God kjennskap til NS INSTA 800 og NS 6600
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig fremstilling
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • God kjennskap til forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten
 • Ledererfaring fra renholdsbransjen
 • Fagbrev som renholdsoperatør
 • God kjennskap til sykehjemsdrift

Personlige egenskaper

 • Som avdelingsleder må du se sammenhenger og sikre effektiv bruk av kompetanse og ressurser i egen avdeling. Du skal søke å finne kloke løsninger for utførelse av renhold på kommunens sykehjem
 • Være tillitsskapende og skape gode relasjoner til ansatte, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Kommunisere godt skriftlig og muntlig og har gode samarbeidsevner
 • Ha god rolleforståelse som leder i en politisk styrt organisasjon
 • Ha evne til nytenkning og ønske om å holde deg faglig oppdatert
 • Vise initiativ og ha god gjennomføringsevne
 • Ha god økonomiforståelse
 • Kunne skape en god kultur preget av utvikling, samarbeid og nyskaping

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.