Avdelingsleder Fagressurser

Avdelingsleder Fagressurser

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Avdelingsleder Fagressurser

Søknadsfrist: 18.01.2021


Spørsmål om stillingen?

 • Enhetssjef Byggkompetanse og utvikling Petter N  Haug Sandbu – 928 23 930


Avdelingsleder Fagressurser

Har du lyst til å jobbe sammen med kolleger som har klare mål for fotavtrykket til Bærum kommunes eiendommer? Vil du være med på en tung satsing på smarte, sikre og klimakloke bygg?Vi skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på 850 000 m2. Samtidig skal vi velge gode økonomiske og kvalitative løsninger for utforming, forvaltning og vedlikehold av våre eiendommer.

Av prosjekter vi står foran kan vi nevne Fornebuområdet og nye Sandvika samt flere skoler, barnehager, sykehjem, boliger og en ny hovedbrannstasjon. Parallelt skal vi forvalte Nordens første demenslandsby og rehabilitere Norges største ungdomsskole, for å nevne noe. I Bærum kommune kan du virkelig sette varige spor etter deg.

I enheten Byggkompetanse og utvikling er vi på jakt etter deg som skal lede høyt kvalifiserte medarbeidere for videre utvikling og måloppnåelse av Eiendoms videre ambisiøse satsinger. Bærum kommune er en stor nasjonal eiendomsaktør hvor avdelingsleder Fagressurser er en sentral stilling for å bistå enhetsleder og eiendomsdirektør til å utvikle forvaltningen av eksisterende eiendomsmasse og å forme nye bygg.

Arbeidsoppgaver

I rollen får du ansvar for å lede avdeling Fagressurser, som består av tolv høyt kvalifiserte fagansvarlige og fagrådgivere med spisskompetanse innen ulike eiendomsrelaterte fagområder. Avdelingslederen rapporterer til enhetssjef Byggkompetanse og utvikling og deltar i enhetens ledergruppe.

Avdeling Fagressurser skal sørge for at enheten til enhver tid gir relevante og gode råd på tvers i Eiendom, og at eiendomsprosjektene, utviklingsarbeid og øvrige aktiviteter følges opp i hht de prioriteringer som er lagt i Eiendomsstrategien og enhetens virksomhetsplan.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Organisere, planlegge og sikre gjennomføring av prioriterte oppgaver og prosjekter
 • Personalledelse og -ansvar, med fokus på utvikling av medarbeiderne, skape motivasjon og gjennomføringskraft
 • Resultat-, budsjett- og økonomiansvar for avdelingen
 • Styre avdelingens egne utviklingstiltak og prosjekter, samt koordinering av oppfølging opp mot øvrige prosjekter i Eiendom
 • Sørge for gode og enhetlige prosesser
 • Løpende rapportering og oppfølging av oppgaver og prosjekter i samarbeid med avdelings ansatte
 • Videreutvikle avdelingen og sikre kvalitet og gjennomføringskraft

Kvalifikasjoner

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå (teknisk retning er ønskelig)
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra virksomheter innen eiendom, fagrådgivning eller entreprenørvirksomhet
 • Bred erfaring fra eiendomsrelaterte fag
 • God kjennskap til prosjektledelse, økonomistyring og utviklingsarbeid
 • God økonomiforståelse
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne for blant annet å utarbeide og fremlegge saker for politiske utvalg

Personlige egenskaper

 • Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning og kunne iverksette dette
 • Søker tilbakemelding fra brukere, og benytter dette til å forbedre kvaliteten på tjenester og interne prosesser
 • Utvikler omfattende og realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter
 • Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring
 • Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre
 • Er en god kommunikator ved å være god til å lytte; søker først å forstå og deretter å bli forstått

Vi tilbyr

Foruten store, svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter, får du følgende i denne rollen:

 • Et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • En organisasjon i utvikling, som også omfatter bruken av teknologi og digitalisering
 • Fleksitidsordning
 • El-bilpool og elsykler
 • Lønn etter avtale
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.