Avdelingsleder – Facility Management

Avdelingsleder – Facility Management

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder - Facility Management

Søknadsfrist: 18.08.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Tom Løkkeberg
Stillingstittel
Tjenesteleder
Telefon
909 53 074
Kontaktperson
Øivind Martinsen
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Telefon
903 64 423


Avdelingsleder – Facility Management

Bærum kommune skal i tiden fremover ta i bruk flere store og innovative nybygg, blant annet Oksenøya Senter og ny Kommunegård.
I tillegg til å være gode formålsbygg for kommunens tjenester skal kommunens arealer i større grad tilgjengeliggjøres for innbyggere og bidra til utviklingen av gode og inkluderende nærmiljø.

For å lykkes med dette trenger byggene en fremtidsrettet drift- og serviceorganisasjon. Følgelig samler vi nå facility management-tjenestene
(FM) knyttet våre flerbrukerbygg i en avdeling.  Vi søker en samfunnsengasjert avdelingsleder som kan være med å utvikle fremtidens FM-tjenester i Bærum kommune, samt være en aktiv bidragsyter til at tjenestene oppfyller sitt samfunnsoppdrag.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for utvikling av organisasjon, prosesser og tjenesteleveranseavtaler for FM-tjenestene på kommunens flerbrukerbygg
 • Strategisk ansvar for å videreutvikle tjenestene og bidra inn i kommunens byggeprosjekter hvor FM-tjenestene er aktuelle
 • Personalansvar for de ansatte i FM-organisasjonen
 • Utvikling og oppfølging av økonomi, budsjett og betalingsmodeller knyttet til FM-tjenestene
 • Systematisk oppfølging og koordinering av interne og eksterne leverandører
 • Kommunikasjon og dialog med forvalter og de kommunale tjenestene i bygget (leietakerne)
 • Innkjøp av varer og tjenester innen FM-området i samarbeid med enhet Anskaffelse
 • Systemansvar for digitale verktøy tilknyttet FM-tjenestene, eksempelvis bookingsystem
 • Tilrettelegge for beslutninger og implementering av identifiserte forbedringstiltak, kortsiktige og langsiktige
 • Bidra til at kommunen leverer så gode tjenester som mulig til sine innbyggere fra klimakloke og funksjonelle lokaler

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå eller lignende innen eiendomsledelse, økonomi, organisasjon og/ eller eiendomsforvaltning
 • Minimum 5 års erfaring innen facility management og/eller eiendomsforvaltning fra store, komplekse virksomheter
 • Bred strategisk og taktisk erfaring innen facility management og eiendom, gjerne også med operativ erfaring
 • Ledererfaring innen facility management
 • God kontraktforståelse (leiekontrakter, avtaler m.m.)
 • Kunnskap om lover og regler knyttet til bygg og drift (miljøkrav, HMS, Arbeidsmiljøloven, Norsk Standard m.m.)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er en trygg, uredd og tillitsskapende avdelingsleder som trives med å lede mennesker mot felles mål
 • trives i en hektisk arbeidsdag hvor du evner å håndtere og prioritere flere pågående oppgaver og prosesser
 • har høy integritet og god økonomisk sans
 • har høy grad av gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet og som trives med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • evner å tenke helhetlig og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bygge opp og forme en ny organisasjon/ avdeling
 • Nye og spennende kontorbygg med behov for smart facility management
 • Et innovativt og tverrfaglig miljø med stor kontaktflate
 • Gode utviklingsmuligheter i en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med frihet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning