Avdelingsleder Byggherre

Avdelingsleder Byggherre

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Avdelingsleder Byggherre

Søknadsfrist: 19.12.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jørgen Molvig

Stillingstittel: Tjenesteleder

Telefon: 915 73 969


Avdelingsleder Byggherre

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Bærum kommune eiendom ligger under direktørområde Bymiljø, eiendom og utbygging.

Enheten Byggherre sin oppgave er å utvikle og bygge Bærum kommunes formålsbygg. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg og brannstasjoner. De nærmeste 4 årene skal Bærum kommune investere for ca. 8 milliarder kroner.

Bærum kommune Eiendom har rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv. Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke og bygges kostnadseffektivt.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/eiendom

Bli med og sett spor!

Arbeidsoppgaver

Eiendom Byggherre i Bærum kommune søker avdelingsleder i forbindelse med at nåværende leder har fått nye utfordringer. Du vil få ansvar for overordnet styring av prosjektporteføljen aldring og mestring, helse og velferd, kultur, idrett og andre spesialbygg. Ansvaret innebærer overordnet eierstyring av porteføljen som pr. tiden har prosjekt som; Nye Nadderud stadion, Berger sykehjem og barnehage, barneboliger, boliger for utviklingshemmede, flerbrukshus på Fornebu, nye fremtidige brannstasjoner m.m.

Du vil være en pådriver for bærekraftige og innovative løsninger, samt skape god endring og fornying gjennom innovative anskaffelser. Mange prosjekt har høy grad av sambruk med andre tjenester for å øke vår tjenesteproduksjon til innbyggere.

Lede og utvikle avdelingen, herunder, men ikke begrenset til å

 • Delta i enheten Byggherre sin ledergruppe
 • Bidra til oppbygging og utvikling av egen avdeling og bidra til et helhetlig Byggherre-team og Eiendoms overordnede mål
 • Ha medansvar for å realisere Bærum kommunes mål i samsvar med politiske vedtak, men gode og klimakloke bygg
 • Ha budsjett -, resultat – og personalansvar samt ressursallokering
 • Utvikle avdelingens kompetanse gjennom kompetanseutvikling og rekruttering
 • Sikre god styring og kontroll av avdelingens prosjektportefølje
 • Sikre tett dialog med bestillere, premissgivende enheter som Plan, Byggesak, Regulering samt tjenestene (eiende avdeling av fremtidig behov)
 • Bidra til sterkt kundefokus i avdelingen
 • Styring, kontroll, rapportering og dokumentasjon av avdelingens arbeid

Kvalifikasjoner

Stillingen krever utdannelse innen relevant fagområde på bachelornivå eller høyere.

 • Ledererfaring fra eiendom, bygg og anleggsbransjen (EBA), eller relevant ledererfaring fra avdelingens ansvarsområder
 • Erfaring med prosjekteier-rollen for komplekse bygg (flere formål, sambruk, brukermedvirkning, spesialbygg)
 • Erfaring med ledelse av kompetansemiljøer og prosjektgjennomføring som spesialfelt er ønskelig
 • God kunnskap til prosjektmetodikk (rammeverk/standarder for eksempel Prince2®, PMI el. tilsvarende)
 • Erfaring med ulike gjennomføringsstrategier/entrepriseformer
 • God kunnskap om relevant lovgivning og forskrifter
 • God kunnskap om usikkerhetsanalyse, kostnadskalkyler og risikovurdering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne for blant annet å utarbeide og fremlegge saker for administrativ eller politisk beslutning
 • Erfaring fra personalledelse, personalutvikling og ressursallokering
 • Førerkort klasse B (bilpool-ordning for bruk av bil i tjeneste)

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på personlige egenskaper

 • Stor gjennomføringsevne
 • Evnen til å kunne omstille seg etter nye omstendigheter/nye omgivelser og kunne håndtere disse
 • Engasjert og flink til å motivere og dele
 • Strukturert og analytisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Fremtidsrettet og nysgjerrig

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.