Avdelingsleder

Avdelingsleder

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder

Søknadsfrist: 19.12.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Petter N Haug Sandbu
Stillingstittel: Tjenesteleder Byggkompetanse og Utvikling
Telefon: 928 23 930
Kontaktperson: Camilla Torp
Stillingstittel: Avdelingsleder Bærekraft og Installasjoner
Telefon: 950 63 567


Avdelingsleder

Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Virksomheten er organisert under direktørområde Bymiljø, Eiendom og Utbygging.

Bærum kommune Eiendom har rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv. Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke og bygges kostnadseffektivt.

Enheten Byggkompetanse og Utvikling er fag-, rådgivning- og utviklingsenheten i Bærum kommune Eiendom. Enheten har tre avdelinger, og bidrar til bygging, forvaltning og drifting av barnehager, skoler, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner, omsorgsboliger og administrasjonsbygg. Vi jobber med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, og de nærmeste 4 årene skal Bærum kommune investere for ca. 8 milliarder kroner.

Avdeling Digitalisering og Sikkerhet står sentralt i videreutviklingen av sentrale fagområder som automasjon, elektro, sikkerhet og beredskap i Eiendom. Avdelingen har også ansvaret for Smarte Bygg-programmet, og bidrar til kommunens byggeprogram. Avdelingen er et viktig bindeledd mellom Eiendom og kommunens IKT-virksomhet.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/eiendom

Bli med og sett spor!

Arbeidsoppgaver

Enheten Byggkompetanse og Utvikling i Bærum kommune Eiendom søker avdelingsleder i forbindelse med at nåværende leder har fått nye utfordringer internt i kommunen. Du vil få ansvar for å lede en avdeling med høyt kvalifiserte fagpersoner. Du skal sørge for at avdelingen til enhver tid gir relevante og gode råd på tvers i Eiendom, sikrer kvalitet og sikkerhet i nye og eksisterende eiendommer, deltar i relevant utviklingsarbeid og bidrar til gjennomføring av øvrige aktiviteter i henhold til de prioriteringer som er lagt i Eiendomsstrategien og enhetens virksomhetsplan. Avdelingslederen rapporterer til tjenesteleder Byggkompetanse og Utvikling.

Du vil være en pådriver for bærekraftige og innovative løsninger, samt skape god endring og fornying gjennom innovative løsninger. Mye av arbeidet har høy grad av samhandling med øvrige enheter i Eiendom og andre tjenester i kommunen for å øke kommunens tjenesteproduksjon til innbyggerne og oppnåelse av kommunens bærekraftsmål.

Sentrale arbeidsoppgaver er:   

 • Delta i ledergruppen for enheten Byggkompetanse og Utvikling
 • Utvikle og profesjonalisere avdelingen, og sikre kvalitet og gjennomføringskraft
 • Skape motivasjon og bidra til et helhetlig enhets-team
 • Bidra til å nå Eiendoms overordnede mål
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar, samt ressursallokering
 • Organisere, planlegge og sikre gjennomføring av prioriterte oppgaver og prosjekter, inkl. Smarte Bygg-programmet og kommunens byggeprogram
 • Være et bindeledd mellom Bærum kommune Eiendom og kommunens IKT-virksomhet
 • Sikre tett dialog med øvrige enheter i Eiendom og øvrige interessenter i og utenfor kommunen
 • Utvikle avdelingens kompetanse gjennom kompetanseutvikling og rekruttering
 • Styring, kontroll, rapportering og dokumentasjon av avdelingens arbeid

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever utdannelse innen relevant fagområde på bachelornivå eller høyere (bakgrunn innen IKT er ønskelig, men ikke et krav)
 • Ledererfaring fra eiendomssektoren (evt. bygg- og anleggsbransjen), rådgivningsbransjen eller annen relevant ledererfaring fra avdelingens ansvarsområder
 • Erfaring med ledelse av kompetansemiljøer
 • Bred erfaring fra eiendomsrelaterte fag
 • God kjennskap til prosjektledelse, økonomistyring og utviklingsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne for blant annet å utarbeide og fremlegge saker for administrativ eller politisk beslutning
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra personalledelse, personalutvikling og ressursallokering
 • Førerkort klasse B (bilpool-ordning for bruk av bil i tjeneste)

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på personlige egenskaper

 • Engasjert og flink til å motivere og dele
 • Har gjennomføringskraft og evner å prioritere
 • Strukturert og analytisk
 • Kan administrere
 • Søker nye perspektiver og ideer
 • Utvikler realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter
 • Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ta gjerne kontakt med rekrutterende leder Petter N. Haug Sandbu eller fremtidig kollega Camilla Torp for mer informasjon om stillingen.

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.