Avdelingsleder

Avdelingsleder

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder

Søknadsfrist: 06.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Petter N Haug Sandbu

Stillingstittel: Tjenesteleder Byggkompetanse og utvikling

Telefon928 23 930


Avdelingsleder

Har du lyst til å jobbe sammen med kolleger som har klare mål for fotavtrykket til Bærum kommunes eiendommer? Vil du være med på en tung satsing på smarte, sikre og klimakloke bygg? I Bærum kommune kan du virkelig sette varige spor etter deg.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvaret for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av over 850 000 m2 bygningsmasse. Vi jobber med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, som utviklingen av Fornebu-området, videreutvikling av Sandvika og nye Nadderud Stadion. I 2020 mottok vi prisen for «Årets Helsebygg» for Carpe Diem demenslandsby, og nytt svømmeanlegg på Rud er akkurat ferdigstilt.

Vi skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter og vedlikehold av vår eksisterende eiendomsmasse. Samtidig skal vi velge gode økonomiske og kvalitative løsninger for utforming, forvaltning og vedlikehold av våre eiendommer.

Eiendomsvirksomheten i Bærum kommune er organisert i seks tjenesteområder: Forvaltning, Drift, Renhold, Byggherre (prosjektvirksomheten), Byggkompetanse & Utvikling og Grunneiendom.

Vi søker leder for en nyopprettet avdeling Digitalisering og Sikkerhet i enheten Byggkompetanse og Utvikling. Avdelingen vil stå sentralt i videreutvikling av sentrale områder som automasjon, IKT, elektro, brannsikkerhet, sikkerhet og beredskap. Avdelingen står også sentralt i videreutvikling av Smarte Bygg-programmet i Bærum kommune. I tillegg vil avdelingen være et viktig bindeledd mellom Eiendom og IT-virksomheten i Bærum kommune.

Som avdelingsleder vil du ha ansvar for å lede høyt kvalifiserte fagansvarlige og fagrådgivere som hver dekker sine fagområder. Stillingen rapporterer til tjenesteleder for Byggkompetanse og Utvikling, og er sentral for å bistå tjenesteleder og eiendomsdirektør med å videreutvikle eksisterende eiendomsmasse og å forme nye bygg.

Enheten Byggkompetanse og Utvikling har i dag 20 medarbeidere fordelt på 3 avdelinger – Bærekraft og Installasjoner, Digitalisering og Sikkerhet, FDVU.

Arbeidsoppgaver

I rollen får du ansvar for å lede avdeling Digitalisering og Sikkerhet. Avdelingslederen rapporterer til enhetssjef Byggkompetanse og Utvikling og deltar i enhetens ledergruppe.

Avdeling Digitalisering og Sikkerhet skal sørge for at enheten til enhver tid gir relevante og gode råd på tvers i Eiendom, sikrer kvalitet og sikkerhet i eiendomsprosjektene, utviklingsarbeid og øvrige aktiviteter iht de prioriteringer som er lagt i Eiendomsstrategien og enhetens virksomhetsplan.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Utvikle og profesjonalisere den nye avdelingen og sikre kvalitet og gjennomføringskraft
 • Personalledelse og -ansvar, med fokus på utvikling av medarbeiderne, skape motivasjon og gjennomføringskraft
 • Organisere, planlegge og sikre gjennomføring av prioriterte oppgaver og prosjekter
 • Resultat-, budsjett- og økonomiansvar for avdelingen
 • Styre avdelingens egne utviklingstiltak og prosjekter, inkl. Smarte Bygg, samt koordinere oppfølging opp mot øvrige prosjekter i Eiendom
 • Være et bindeledd mellom Bærum kommune Eiendom og IT-virksomheter
 • Sørge for gode og enhetlige prosesser
 • Løpende rapportering og oppfølging av oppgaver og prosjekter i samarbeid med avdelingens ansatte

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå (teknisk retning innen IKT er ønskelig)
 • Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra virksomheter innen eiendom, fagrådgivning eller entreprenørvirksomhet
 • Bred erfaring fra eiendomsrelaterte fag
 • God kjennskap til prosjektledelse, økonomistyring og utviklingsarbeid
 • God økonomiforståelse
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne for blant annet å utarbeide og fremlegge saker for politiske utvalg
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1

Personlige egenskaper

 • Ditt arbeid preges av struktur, og du kan administrere
 • Har gjennomføringskraft og evner å prioritere
 • Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning og kunne iverksette dette
 • Søker tilbakemelding fra brukere, og benytter dette til å forbedre kvaliteten på tjenester og interne prosesser
 • Utvikler omfattende og realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter
 • Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring
 • Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre
 • Er en god kommunikator ved å være god til å lytte; søker først å forstå og deretter å bli forstått

Vi tilbyr

Foruten å påvirke store, svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter og tiltak, får du følgende i denne rollen:

 • Arbeide i et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger sentralt i Sandvika
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Være i en organisasjon i utvikling, som også omfatter bruken av teknologi og digitalisering
 • Fleksitidsordning
 • El-bilpool og el-sykler
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter avtale