Avdelingsleder

Avdelingsleder

Arbeidsgiver: Bærum kommune, Planjuridisk avdeling, Plan- og bygningstjenesten

Stillingstittel: Avdelingsleder

Søknadsfrist: 14.11.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Sigurd Fahlstrøm – 67 50 52 67


Avdelingsleder

Planjuridisk enhet er et stabilt juridisk miljø med høy kompetanse i plan- og bygningsrett med en rekke utfordrende oppgaver i en kommune i vekst og utvikling. Plan- og bygningstjenesten har rundt 90 ansatte med ansvar for alt planarbeid – fra kommuneplanens arealdel til reguleringssaker og de enkelte byggesaker (ca. 1000 førstegangsvedtak per år). Planjuridisk enhet har fire ansatte og håndterer rundt 150 saker pr. år i tillegg til omfattende intern rådgivning om juridiske forhold knyttet til plan- og byggesaker.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og praktisk ansvar for avdelingens arbeidsoppgaver
 • Forberede saker til politisk behandling og til Fylkesmannen i forbindelse med klage på vedtak etter plan- og bygningsloven (byggesaksvedtak, reguleringsvedtak, vedtak om refusjon og saksbehandlingsgebyr), matrikkelloven og vegloven.
 • Behandle saker om ekspropriasjon, pålegg om retting av ulovlig utført bygging og krav om sakskostnader
 • Rådgivning internt, samt veiledning overfor parter og publikum
 • Deltakelse i planutvalgets møter, befaringer etc.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Det er ønskelig med god kjennskap til offentlig forvaltning og til plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Det er videre ønskelig med noe ledererfaring.

Utdanningsretning

 • Juridiske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig, serviceinnstilt og engasjert jurist, som kan arbeide med alle typer saker innen enhetens ansvarsområde.

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

 • Vitnemål og attester tas med på intervju
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på off søkerliste,  jfr  Offentliglova §25