Avdelingsdirektør

Avdelingsdirektør

Arbeidsgiver: STATSBYGG, Areal og konseptutvikling

Stillingstittel: Avdelingsdirektør

Søknadsfrist: 03.09.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Avdelingsdirektør Hege Maria Eriksson – 924 45 089


Avdelingsdirektør

Avdeling for Rådgivning og tidligfase er et tverrfaglig prosjektledermiljø med ca. 30 medarbeidere som har kompetanse innen ulike samfunnsfag, arkitektur- og eiendomsfag, analyse, jus og økonomi. Våre oppdragsgivere er departementer, statlige virksomheter og Statsbyggs egen eiendomsforvaltning.Til seksjon for Areal- og konseptutvikling søker vi nå ny leder for seksjonens ti medarbeidere. Seksjonen utgjør sammen med seksjonene Planlegging og Rådgivning for leie i markedet avdelingen Rådgivning og tidligfase. Seksjon for Areal- og konseptutvikling har ansvar for å sikre gode analyser for statlig porteføljestyring og utredning av lokalbehov i statlig sivil sektor. Seksjonen bidrar til beslutningsgrunnlag og gode konseptvalg i prosjekters tidligfase. Den har også ansvar for å bistå departementer og statlige virksomheter i arbeidet med bærekraftig areal- og ressursbruk og modernisering av arbeidsplasser gjennom gode prosesser. Seksjonen har en Fagansvarlig for arealutvikling som vil være en støttespiller for lederen.

Til rollen som avdelingsdirektør ønsker vi en leder med kompetanse innen utredning og analyse og med bred samfunnsforståelse og engasjement. Det vil også være en fordel med kunnskap om eller erfaring fra BAE-næringen og/eller statlig forvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen og ha personalansvar for seksjonens medarbeidere og budsjettansvar for eget område
 • Representere Statsbygg innen fagområdene overfor kunder og departementer
 • Gi råd og bistand til departementer og statlige aktører innen porteføljestyring, arealutvikling, konseptutvikling og konseptvalg i tidligfase
 • Bidra til utvikling av virksomhetsområdet Rådgivning og tidligfase blant annet ved strategisk utviklingsarbeid knyttet til utredning og analyse, ressurseffektivisering, digitalisering og nye arbeidsformer

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Kompetanse innen analyse og utredning med vekt på Finansdepartementets KVU/KS-prosesser og kunnskap om samfunnsøkonomi kreves
 • Ledererfaring vil bli vektlagt
 • Kompetanse innen endringsprosesser/endringsledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
 • Kunnskap om bærekraftig ressurs- og arealbruk og erfaringer med vurdering av klimaeffekter vektlegges
 • God kunde- og oppdragsforståelse
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, serviceinnstilt, analytisk og strukturert
 • Løsnings- og resultatorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Evne til å motivere og engasjere medarbeidere

Reisevirksomhet 
Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Mulighet til å jobbe med viktige utviklingsområder i staten
 • Spennende oppdrag og tverrfaglighet i arbeidet
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet
 • Stillingen lønnes fra kr 850 000,- til 1 000 000,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Om arbeidsgiveren

 

 

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.