Avdelingsdirektør Virksomhetsarkitektur og utvikling

Avdelingsdirektør Virksomhetsarkitektur og utvikling

Arbeidsgiver: Statsbygg

Stillingstittel: Avdelingsdirektør Virksomhetsarkitektur og utvikling

Søknadsfrist: 03.02.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Direktør Anett Andreassen – 473 50 015


Avdelingsdirektør Virksomhetsarkitektur og utvikling

Er du en modig og fremtidsrettet leder som vil være med å utvikle og bygge digitale tvillinger for Norges mest interessante byggeprosjekt- og eiendomsportefølje?Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor, samt gi råd til statlige virksomheter som har behov for nye eller endrede lokaler. Vi skal også bidra til å effektivisere statens arealbruk og gi innspill til statlig bygge- og eiendomspolitikk. Vi er en moderne og effektiv forvaltningsbedrift som er en rollemodell i en av Norges største næringer på områdene bærekraft og digitalisering. Statsbygg har igangsatt flere prosjekter for å utvikle en plattform for digital tvilling av byggene våre i et livsløpsperspektiv og er i gang med å etablere TOGAF som rammeverk for det videre arbeidet.For å imøtekomme stadig nye krav og økt kompleksitet har Statsbygg opprettet en ny seksjon i avdelingen for Digitalisering og utvikling. Som leder av seksjonen vil du være et viktig bidrag til at Statsbygg når sine ambisiøse mål gjennom etablering og utvikling av metode for virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, prosjektledelse, analyse og innovasjon, samt bidra til læring og rask omsetning av beste praksis til standard.

Stillingen vil være en viktig bidragsyter for at Statsbygg skal lykkes med utvikling og implementering av gode løsninger i hele organisasjonen. Leder av virksomhetsarkitektur og utvikling rapporterer til Direktør for digitalisering og utvikling og inngår i hennes ledergruppe.

Seksjonen har ansvar for blant annet virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, gjennomføring av utviklingsprosjekter, tilrettelegging for analyser, innovasjonsmetodikk og proof of concept, samt å sikre at den digitale utviklingen i Statsbygg har en strategisk forankring og helhetlig struktur.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, utvikle og lede seksjonen Virksomhetsarkitektur og utvikling med personal- og fagansvar
 • Bidra strategisk, taktisk og operativt som en god samarbeidspartner for hele Statsbygg innen utvikling og virksomhetsarkitektur
 • Sikre systematisk læring fra prosjekter, utvikling og erfaringsoverføring
 • Sørge for økt digitalisering og innovasjon i hele organisasjonen
 • Sikre utvikling og etterlevelse av felles metodeverk for virksomhetsarkitektur
 • Sikre utvikling og etterlevelse av felles metodeverk for utviklingsprosjekter, porteføljestyring, analyse og innovasjon

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende
 • God teknisk- og forretningsmessig forståelse
 • Erfaring fra IKT-/utviklingsprosjekter
 • Gjerne erfaring fra management consulting
 • Gjerne sertifisering innen TOGAF, Prince2, PMI eller lignende
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode strategiske evner, men forstår og er god på det taktiske og operative
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Energisk, trives med høyt arbeidstempo
 • Evne til å være nysgjerrig og utfordre på en konstruktiv og ydmyk måte
 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med å forme og utvikle egen stilling og seksjon i en innovativ og modig organisasjon med stort samfunnsansvar
 • En meget spennende og variert prosjektportefølje med utviklingsprosjekter
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 900 000 til kr 1 050 000,-, avhengig av kompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.