Arealforvalter

Arealforvalter

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Arealforvalter

Søknadsfrist: 22.04.2019


Spørsmål om stillingen?

Tove Renee Steinheim Solbakken – 917 74 845


Arealforvalter

Vi søker arealforvalter til avdelingen Jernbaneeiendom i Oslo.  Avdelingen har ansvar for en spennende eiendomsportefølje bestående av all eiendom Bane NOR disponerer, med unntak av stasjonsområder innenfor et geografisk avgrenset område. Porteføljen er svært variert hva gjelder type eiendom, leietakere, prosjekter mm. Stillingen rapporterer til regionleder.Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet. Du er teamorientert og har evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du kan prioritere og styre ressursene dine på en effektiv måte. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne og er løsningsorientert og fleksibel.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og sikre Bane NOR sine eierinteresser
 • Forberede og gjennomføre oppmålingsforretninger
 • Henvendelser angående rettigheter
 • Henvendelser om bygging og tiltak spornært
 • Behandling av grunnervervhenvendelser
 • Bidra ved salg og kjøp av grunn
 • Andre oppgaver pålagt leder

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis Jordskiftekandidat/master i eiendomsfag eller lignende
 • Relevant erfaring fra lignede stilling og økonomisk forståelse
 • God IKT-kompetanse, herunder erfaring med digitale kartverktøy
 • God eiendoms- og matrikkelfaglig forståelse
 • God kunnskap om relevant lovverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evner til å tenke helhetlig
 • Praktisk og løsningsorientert arbeidstilnærming
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Positiv og selvstendig

Vi tilbyr

Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Bane NOR sitter i nye og moderne kontorlokaler i Schweigaardsgate 33.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter en eiendomsportefølje på 3.000 bygg og 3.450 leiekontrakter og med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom forvalter og driver 336 operative togstasjoner og -holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har også mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene våre er på ca. 1,2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten.Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Søknad merkes  4052956527
FINN-kode   143488341