Arealforvalter

Arealforvalter

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Arealforvalter

Søknadsfrist: 03.11.2022


Spørsmål om stillingen?

Håkon Pedersen Veseth

Regionleder
Telefon: 920 82 411
E-post: hakon.pedersen.veseth@banenor.no


Arealforvalter

Jernbaneeiendom forvalter konsernets grunneiendommer som utgjør i overkant av 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimalisere det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening og samtidig legge til rette for verdiøkning i resterende eiendomsmasse.

 

Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. Du er teamorientert og har evne til å skape gode relasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du kan prioritere oppgaver etter fastsatte mål. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne, er en god relasjonsbygger og er løsningsorientert.

 

Dette kommer du til å gjøre

 

 • Ivareta og sikre Bane NOR sine interesser som grunneier
 • Forberede og gjennomføre oppmålingsforretninger
 • Representere Bane NOR i jordskifteretten
 • Behandle henvendelser angående rettigheter/servitutter
 • Svare ut henvendelser om bygging og tiltak nær spor
 • Behandle henvendelser knyttet til grunnerverv
 • Bidra ved salg og kjøp av grunnarealer
 • Ansvar for høringsuttalelser i plansaker

 

 

Hvem ser vi etter?

 

 • Du har relevant utdanning, fortrinnsvis innen eiendomsfag, jus eller lignende
 • Det er en fordel om du kan vise til relevant erfaring fra lignede stilling og økonomisk forståelse
 • Du har god IKT-kompetanse, herunder erfaring med digitale kartverktøy
 • Du har god eiendoms- og matrikkelfaglig forståelse
 • Du har god kunnskap om relevant lovverk
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig
 • Du har en praktisk og løsningsorientert arbeidstilnærming
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert og effektiv
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er positiv og arbeider godt selvstendig

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.