Arealforvalter

Arealforvalter

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Arealforvalter

Søknadsfrist: 09.11.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Regionleder Jan Lutterloh – 916 72 870


Arealforvalter

Vi søker arealforvalter til avdelingen Jernbaneeiendom i Trondheim. Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimalisere det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet, men nyutdannede kan også søke. Du er teamorientert og har evne til å skape gode relasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du kan prioritere oppgaver etter fastsatte mål. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne, er en flink relasjonsbygger og er løsningsorientert. Stillingen rapporterer til regionleder.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og sikre Bane NOR sine eierinteresser
 • Forberede og gjennomføre oppmålingsforretninger
 • Representere Bane NOR i jordskifteretten
 • Behandle henvendelser angående rettigheter/servitutter
 • Svare ut henvendelser om bygging og tiltak nært jernbanespor
 • Behandle henvendelser knyttet til grunnerverv
 • Bidra ved salg og kjøp av grunn

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis Jordskiftekandidat/master i eiendomsfag fra NMBU eller lignende
 • Erfaring fra lignede stilling og økonomisk forståelse
 • God IT-kompetanse, herunder erfaring med digitale kartverktøy
 • God eiendoms- og matrikkelfaglig forståelse
 • God kunnskap om relevant lovverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner og evner til å tenke helhetlig
 • Du har en praktisk og løsningsorientert arbeidstilnærming
 • Du trives med å jobbe strukturert og er effektiv
 • Du er positiv og jobber godt selvstendig

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar, der resultatet av ditt arbeid vil ha betydning for mange mennesker.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Trondheim
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.