Peder Chr. Løvenskiold, Adm.direktør Anthon B Nilsen Eiendom AS

Hvordan kom jeg hit? 
Karrieren min startet innen corporate finans med hovedfokus på papirindustrien, så fulgte bank (shipping), så papirindustrien (Norske Skog) og så treindustri og deretter et økende engasjement innen eiendom som et av satsingsområdene i Anthon B Nilsen.  Erfaringen og eksponeringen innenfor disse næringene har lært meg betydningen av å bygge sterke strukturer og finansiell plattform for å håndtere konjunkturer og finansielle kast (les kriser) som oppstår  – ofte helt uventet, og forskjellige hver gang.  Videre har karrieren lært meg betydningen av å sette seg godt inn i de næringene som en operer innenfor og det krever igjen at man engasjerer seg innen felt hvor interessen er stor. Videre har jeg hatt gleden av å virke i store organisasjoner med systemer og ordning og reda, noe jeg har tatt med meg videre for å bygge solide bedrifter med god kultur.

 

Hvem er mine forbilder som leder? 
Min første sjef i Morgan Stanley lærte meg at det er mulig å kombinere høye krav til presisjon og leveranse med en varm og trygg lederstil.  Tidligere konsernsjef i Norske Skog, Arnfinn Hofstad,  lærte meg betydningen av å holde fokus på driften, likviditet, og ikke minst å være en jordnær visjonær – samt å tørre å satse.

 

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?  
Min filosofi er at rett person på rett plass, kombinert med klare ansvarsforhold, eksponering samt en passe dose med oppfølging eller guiding, gir rom for utvikling samt utløser det som ligger i oss alle – et ønske om å skape.