Trond Ingebrigtsen, Partner | Leder Advokatfirmaet PwC Norway

Hvordan kom jeg hit?

Etter jusstudiene startet jeg min yrkeskarriere i skatteetaten, hvor fokus var faglig fordypning. Etter noen år var det på tide å prøve seg i advokatbransjen, hvor første og eneste stoppested er PwC. Etter 4 år i PwC Oslo fikk jeg muligheten til å være med og starte opp tax desk i henholdsvis San Jose og San Fransisco. Min sjef i USA var en rollemodell i den forstand at han tidlig gav meg tillit til å jobbe direkte for store kunder der borte. Tilliten jeg ble vist gjorde at jeg følte veldig på ansvar for å levere hurtig og med kvalitet, alt handlet om å overgå kundens forventninger. De 2 årene jeg arbeidet i PwC California var nok avgjørende for min videre karriere i PwC; i tillegg til erfaring med store multinasjonale selskaper fikk jeg et globalt nettverk. Da jeg kom tilbake til Norge var den tillit mine sjefer Ragnar Bredvold, Morten Beck og Pål Hasner viste helt avgjørende for min videre karriere som partner og leder i advokatfirmaet PwC.

Hvem er mine forbilder som leder?

Hvis jeg skal trekke frem en fra min egen bransje må det bli managing partner Morten Goller i Advokatfirmat Wiersholm. Han makter det kunststykket å lede masse advokater samtidig som han selv holder en høy faglig profil i markedet og er sympatisk.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?

Mitt viktigste bidrag for å utvikle talenter er nok at jeg lar talenter tidlig få prøve seg på egenhånd og at jeg delegerer arbeidsoppgaver som gir mulighet for vekst.