Pål Aglen, Administrerende direktør Nordr

Hvordan kom jeg hit?

Jeg har min formelle utdanning innen eiendom fra NMBU på 90-tallet og havnet allerede før endt utdanning inn i denne bransjen, da jeg som student begynte i Selmer Bolig som prosjektutvikler. Selmer ble til Skanska og inntreden av systematikk, struktur og forretningsmessig utvikling passet meg godt, jeg havnet veldig tidlig i ledende posisjoner og hadde 8 lærerike og spennende år med ansvar for kjøp, utvikling og salg/bygging av boligprosjekter i både Trondheims- og Oslo regionen. Ledelsesutdanningen hadde jeg fra forsvaret og så fort at det var mange paralleller og fellestrekk mellom ledelsesfilosofien i det militære og sivile lederskapet. Jeg har i tillegg til tiden her i Nordr (tidl. Veidekke Eiendom) hatt noen år som leder i Entreprenørvirksomhet, noe som har gitt meg en dypere forståelse for eiendomsbransjens viktigste leverandør og tar denne innsikten med meg i mitt daglige virke fortsatt.

Jeg er i dag administrerende i Nordr Norge, et utrolig spennende selskap, med aktivitet i de 4 største byene i Norge og en topptrimmet organisasjon som er satt sammen av ulike spisskompetanser innen prosjektutviklingsfaget. De siste par årene har vært en utrolig spennende reise for oss alle, fra Veidekke konsernet i 2019 besluttet å dele konsernet i to og selge ut/børsnotere Eiendomsvirksomheten, til vi vi dag i Ny NORDR-drakt, ny konsernledelse, nye eiere og vårt svenske søsterselskap, er rigget for neste kapitel i Selskapets historie. Disse siste årene har jeg også benyttet til å fylle på egen kompetanse, denne gangen en MBA ved Norges Handelshøyskole, et meget bra opplegg og ikke minst relevant for en leder i et Selskap som skiftet eier, og med dette over til mer finansielt fokus og tyngde.

 

Mine forbilder som leder:

Jeg har mitt utgangspunkt fra befalsskole i Forsvaret og tjenestegjorde noen år her hjemme, samt utenlandstjeneste, før sivil utdannelse. Jeg har opprettholdt kontakten med Forsvaret og er så heldig at jeg fortsatt får være aktiv med årlige treninger. Forsvarets ledelsesfilosofi, med «intensjonsbasert ledelse» har jeg veldig tro på, og den som i særdeleshet speiler denne filosofien og lever den i praksis, er nåværende forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen. Jeg ønsker å trekke frem han som mitt forbilde, ikke bare for den lederen han er, men også ut fra den karriereveien han valgte, trosset alle anbefalinger og råd, gikk sin egen vei, men havnet allikevel på toppen. Jeg har vært så heldig å få sittet en-til-en med Eirik og hatt gode samtaler om dette temaet, noe som gir meg inspirasjon til å utøve min ledergjerning.

 

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?

Det har tidligere vært en saying at skulle man rekruttere prosjektledere innen Eiendomsutvikling, så måtte dette være godt voksne personer med betydelig breddeerfaring fra både, entreprenør, konsulent, offentlige etater og helst også noe finansiell bakgrunn.

Tross dette har vi i Nordr nå gjennom de siste årene satset tungt på å utvikle mange av våre egne prosjektledere og nøkkelmedarbeidere ved å rekruttere inn direkte fra utdanningsinstitusjonene og sørge for et godt og relevant Trainee-program.

Gjennom dette programmet ønsker vi å tilføre disse unge talentene kompetanse og mengdetrening, for derigjennom å ruste dem til å ta betydelig ansvar og oppgaver i Selskapet.

Videre så praktiserer jeg i så stor grad som mulig «intensjonsbasert ledelse» gjennom å peke på retningen, men ikke detaljstyre, la mellomledere og medarbeiderne selv innenfor de rammer som er gitt løse oppgavene. I dette ligger det naturligvis en viss risiko, men i Nordr har vi følgende ledelsesprinsipp, Vi «feiler» ikke – men vi skaper arena for læring.