Ole Petter Bjørseth, adm. direktør i R. Kjeldsberg

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Det viktigste for meg som leder er hele tiden å skaffe meg et godt overblikk over situasjonen til enhver tid og foreta valg ut fra en analyse – og ikke frykt eller følelser. Dernest er det viktig med god kommunikasjon med medarbeiderne og da bruk av både telefon og videokonferansesystemer. Vi har vært på hjemmekontor de siste tre ukene før påske og det ser ut til at vi skal fortsette med det. Budskap i kommunikasjonen må være tydelig og jeg må søke å spre en trygghet og energi i kommunikasjonen, slik at medarbeiderne kan stå i situasjonen, så lenge det kreves. Samtidig er det viktig å ha en god dialog med den enkelte medarbeider for hele tiden være oppdatert på hvordan de opplever krisen og hvordan den påvirker dem. De er ikke vant til hjemmekontor og for noen kan det oppleves som ensomt og stiller store krav til selvdisiplin.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi holder bygge- og ombyggingsprosjekter i gang, og vi jobber med å sette i gang nye byggeprosjekter. Selv om det siste er mer krevende i den situasjonen vi er i. Det er få nye planlagte kontorprosjekter i Trondheim, men det er nok bedrifter som skyver beslutningen om nye lokaler foran seg slik verden nå ser ut. Bygge- og anleggsbransjen er en av de viktigste bransjene i fastlandsøkonomien og da må vi prøve å holde den i gang.