Ole Petter Bjørseth, adm. direktør i R. Kjeldsberg

Hvordan kom jeg hit?

Hvordan jeg har kommet dit jeg har er nok litt tilfeldig. Jeg begynte min karriere i revisjon (BDO) og kom på et kontor sammen med Britt, som var meget hyggelig og som delte mye kunnskap. I tillegg fikk jeg jobbe med partnere som ga meg tidlig ansvar. Ferden gikk videre til Danske Bank, hvor jeg jobbet i 5 år. Her jobbet jeg tett med Trond F. Mellingsæter, som også ga meg mye frihet og ansvar. Samtidig lærte jeg mye om ledelse av Trond, så jeg kan vel si at Trond har vært en meget god rollemodell i forbindelse med ledelse. I 2006 begynte jeg å jobbe i R. Kjeldsberg, hvor jeg har vært siden, og hvor jeg har trivdes svært godt. Berit Kjeldsberg ga meg også stor grad av frihet og det har gitt meg svært mye å jobbe i et familieselskap hvor verdier betyr veldig mye og hvor det er langsiktige perspektiver.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?  

Det er vel ingen fasit når det gjelder å utvikle talenter. Noen er innom en kort stund før de haster videre, mens andre igjen har langsiktige perspektiver med sitt ansettelsesforhold. Vi er opptatt av å gi nyansatte en god start med et eget introduksjonsprogram, hvor alle medarbeidere inkluderes i introduksjonsprogrammet. Da ser de nyansatte deres rolle i organisasjonen og de blir godt kjent med sine kollegaer og hva de jobber med. For at de opplever en god utvikling er det viktig å involvere dem i store prosjekter og gi dem egne prosjekter med ansvar og tilhørende fullmakter. Det vokser de på. Underveis er det min oppgave å være en tilgjengelig sparringspartner og gi dem tilbakemeldinger underveis.