Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Å være tilgjengelig.

Sørge for følgende:

  • At de ansatte har det bra og får fleksibilitet i sine arbeidsoppgaver/jobber – både steds – og tidsmessig. Vi er heldige som ikke permitterer ansatte, medfører trygghet.
  • Følge opp våre kunder, og spesielt de små som nærmest har fått yrkesforbud.
  • At selskapet har tilstrekkelig likviditet
  • Følge opp våre leverandører.

Være løpende informert om og følge rådene fra Helsemyndighetene – være med på vår felles dugnad. Sørge for at alle har – og forstår -nødvendig informasjon og tiltak. Tenke fremover – være forberedt på ulike scenarier.

 På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi igangsetter/forskutterer service – og vedlikeholdsprosjekter. Vi opprettholder en så tilnærmet normal arbeidssituasjon som mulig både på drift og for prosjekter. Vi bistår de hardest rammede kundene med leieutsettelse/leiefritak. Hjemmekontor – tilbyr alle nødvendige fasiliteter (ergonomisk og digitalt). Vi både arrangerer og deltar i digitale møter og seminarer