Marius Weydahl Berg, adm. direktør i COWI Norge

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Min oppgave er å gi ro, rom og retning. Ro gjennom tydelig kommuniserte tiltak. Rom som bidrar til handlekraft. Retning for prioriteringer og lederskap. Når man står overfor en krise av denne skalaen, handler det mye om grunnstrategi: Flykter du eller kjemper du? For meg har det vært viktig å velge en offensiv strategi. Til tross for de alvorlige konsekvenser i situasjonen, finnes det også muligheter. Det kan handle om nye markedsmuligheter innen bærekraft og grønn omstilling, mulighet til å bygge tettere bånd til kundene våre, og digitale utviklingsmuligheter. De som tilpasser seg, overlever. Jeg tror at de fleste utfordringene vi står overfor i denne krisen, ville ha kommet før eller siden. Hvis du flykter nå, flykter du også fra dine muligheter til å drive i morgendagens marked. Å ha en tydelig angrepsstrategi, og å få medarbeidere og ledere med på den tilnærmingen, har derfor vært grunnleggende.

Det neste punktet handler om medarbeiderskap og å være et medmenneske. For den viktigste grunnen til å kjempe, er våre medarbeidere. Uten dem er vi ingenting.  At vi i ledelsen viser at vi gjør det vi kan for at medarbeiderne skal ha et trygt og godt arbeidssted – selv midt i en krise – er avgjørende. Å bygge trygghet og samhold gjennom åpen kommunikasjon har derfor vært en viktig del av kampen.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Først og fremst har alle våre medarbeidere lagt inn en enorm innsats for å kunne opprettholde produksjonen til tross for krevende situasjoner på hjemmebane. Dernest mener jeg at nær alle prosjektene vi jobber med, er av samfunnskritisk funksjon. Det være seg infrastruktur over og under bakken, å bygge ut bærekraftige transportløsninger, sørge for trygg vannforsyning, bygging av sykehus eller å utvikle nye ingeniørløsninger som lar oss komme ett steg foran i det grønne skiftet. Vi har holdt trykket oppe på prosjektene vi allerede hadde før krisen, og vi har vært aktive ute i markedet for å få ytterligere oppgaver. Når vi gjør jobben vår og bidrar til å få flere prosjekter i gang, sikrer vi også arbeid til entreprenørene, leverandører og de utførende som kommer senere i verdikjeden.