Leif Øie, adm. direktør i GK Inneklima

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Korona-situasjonen har vært en såkalt snikende krise – som gradvis bygger seg opp. Viktig lederoppgave har vært å sette krise-stab tidlig nok, og være i forkant med alt informasjonsarbeidet. Det har vært viktig å være tydelig på at mennesker prioriteres først. Prioriteringsrekkefølgen har vært mennesker, miljø, dernest materiell. Viktig lederoppgave har vært å kommunisere mye. Krevende nok da vi ofte sitter med flere spørsmål enn svar. Inntil vi har svar så blir kommunikasjon omkring prosess viktig, slik at det er transparent hva det jobbes med. Det har være et stort informasjonsbehov blant de ansatte som har medført hyppige oppdateringer på intranettet / mail. Når vi ikke hadde noen «nyheter», så kommuniserte vi prosess. Det viktigste i krisehåndtering er å fortelle hvordan man jobber med og løser situasjonen. Videre har jeg vært opptatt av ikke å spekulere, men forholde meg til fakta og faglige råd fra helsemyndighetene. Vi har verifisert innkommende informasjon før vi har gått videre ut med den, enten intern eller eksternt. Krise er en øvelse i å holde hodet kaldt, men hjertet varmt!

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi har vært proaktive overfor kunder og samarbeidspartnere, og tidlig ute med forslag til hvordan arbeider kan fortsette under gode smittevernstiltak. Dette har gitt trygghet for våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som for våre ansatte. Vi har også vært så heldige å bidra med vår renromskompetanse ved at vi bygget om to sengeposter på LHL-sykehuset på Jessheim til koronaisolat på 9 timer. På oppdrag fra Helsemyndighetene mottok LHL-sykehuset flypassasjerer som lander på Gardermoen med mistenkt smitte. De fleste som kom fra utlandet, ble sendt hjem til karantene eller plassert på et flyplasshotell, men de som hadde influensasymptomer måtte på isolat. To sengeposter ble til isolatavdelinger med 50–60 sengerom. Først og fremst fleksible ventilasjonssystemer med instrumentering som gjør at «ombyggingen» for en stor del kunne gjøres digitalt muliggjorde den rekordraske ombyggingen. Det gleder oss til også kunne bidra i den aktive krisen, men vi er selvfølgelig bekymret for de mer langvarige konsekvenser krisen vil få på bygge -og eiendomsmarkedet.