Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Behov for informasjon i organisasjonen øker når uventede forhold / kriser oppstår. Jeg bruker derfor mye tid på informasjonsinnhenting, bearbeide denne slik at kommunikasjon i organisasjon treffer best mulig. Hensikten er å fjerne frykt og med det skape forståelse og trygghet. Jeg har en ledergruppe bestående av 6 personer der kommunikasjon i organisasjonen og våre tiltak knyttet til den krise vi nå står ovenfor blir hyppig drøftet. På denne måten bedres beslutningene. Jeg som daglig leder og mellomlederne gir med dette en felles forankret informasjon til organisasjonen. Vår beredskapsplan tok eksempelvis ikke høyde for et alvorlig virusangrep på samfunnet, men planen har vært nyttig fordi den gir generelle føringer på hva som bør gjøres når kriser oppstår. På denne måten kan man si at vi var iallefall litt forberedt. MEN, planen vil nå bli revidert!

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vårt bidrag til samfunnet er å sette helse først uansett. Våre bygg er gjennomgått systematisk for å igangsette treffsikre tiltak slik at byggene er forsvarlig å bruke. Virksomheten vår justeres ift. en mer usikker fremtid. Vi er mest eksportert mot kontor og lager som ikke er så berørt av krisen knyttet til eksempelvis bortfall av inntektsgrunnlaget. Våre kunder innenfor handel og restaurant som nærmest har mistet hele sitt inntektsgrunnlag er vi i en nær dialog knyttet til å være med på å sikre en videre drift hos de. Vi gir også her hyppig felles forankret informasjon til våre kunder slik at vi medvirker til en redusert frykt og gjennom det en redusert frykt i samfunnet.