Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom

Hvordan kom jeg hit?

Bekjentskap til Braathen Eiendom var tilfeldig gjennom at jeg ble kontaktet av en headhunter. Jeg ble ansatt i 2001 som Økonomisjef, ble Finansdirektør i 2005 og Adm. direktør i 2008. Egenskapene som har vært viktig for meg er solide forberedelser samt å sørge for fokus i det ansvar jeg har fått tildelt. Tillitt og ansvar i en familie bedrift oppnås gjennom solid arbeidsinnsats og de resultater som skapes. Jeg har hele tiden forutsatt at man blir lagt merke til og gjennom det kommer det utvidede ansvar naturlig. Min utdannelse som Siviløkonom og Master of Management har vært viktig, men egnetheten til å tilpasse min opptreden til det beste for Braathen Eiendom har nok vært det aller viktigste for min karriere.

Hvem er mine forbilder som leder?  

Jeg har ingen konkrete ledelsespersoner som forbilder, men henter inspirasjon fra ulike toppledere som jeg oppfatter har suksess. Dette er en viktig læring for hvordan jeg selv velger å utøve lederskapet.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?

Flinke folk liker å samarbeide med likesinnede. Å sørge for at vi har det dyktigste teamet i hele bransjen begeistrer talentene. Talentene ønsker å bidra til bedriftens utvikling. Her prøver jeg å skape et sterkt engasjement hvordan vi hele tiden skal ligge foran våre konkurrenter!