Jostein Kalsheim, COO i Smedvig Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Det umiddelbare er å ivareta liv/helse og forholde oss til de rammer myndighetene har satt. Videre er oversikt og kontroll nødvendig, for derigjennom skape trygghet hos ansatte og nære samarbeidspartnere. Våre aller viktigste samarbeidspartnere er våre kunder. Deretter er det viktig å vurdere langsiktige konsekvenser av en krise – kunde/leverandørrisiko, markedsrisiko, strategiske utfordringer og muligheter m.m. – kort sagt vurdere endringer i planer og strategier.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi vil fullføre pågående prosesser og prosjekter. Vi vil forsere våre digitaliseringsinitiativ.