Jens Jalland, adm. direktør i Løvenskiold Eiendom

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

I krisetider søker vi alle trygghet. Som leder er det derfor ekstra viktig være tydelig og forsøke å holde ting så enkelt som mulig. Vi må ta vare på hverandre og være der for hverandre. Samholdet i organisasjonen  gir kraft og styrke til å fokusere på de riktige tingene i krisetider.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Løvenskiold Eiendom har til enhver tid mange store og små prosjekter under planlegging og gjennomføring innenfor bolig- og næringsutvikling. Vi vil etter beste evne gjennomføre de prosjektene som har startet i samråd med de utførende entreprenørene, og med uminsket kraft fortsette planleggingen av de prosjektene som ikke har startet.