Henrik Melder, adm. direktør i Hemfosa Samfunnsbygg

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Den viktigste lederoppgaven under denne krisen har vært å sørge for at vi er oppdatert på utviklingen av krisen, forholder oss til myndighetenes retningslinjer, implementere nødvendige tiltak på våre eiendommer og sørge for at teamet vårt holder trykket oppe og leverer de tjenestene som våre leietakere forventer av oss. I tillegg har vi ukentlige møter, hvor vi oppdaterer hverandre ift. de ulike problemstillingene vi må håndtere.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Som en gårdeier med fokus på samfunnsbygg, er det vår hovedoppgave å levere tjenester til våre leietakere som er tilpasset deres behov. Våre leietakere er blant annet politi, tingretter, sykehus, barnehager og høyskoler. Å sørge for at disse aktørene kan få levert sine tjenester og legge til rette for at de kan utføre en god jobb, føles spesielt samfunnsnyttig i disse tider.