Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Situasjonen krever to tanker i hodet og handlinger samtidig. Det ene er det raske beredskapsarbeidet hvor selvsagt liv/helse er førsteprioritet og samtidig sørge for at drift og verdier ivaretas på en best mulig måte.  Det andre fokusområdet er hvordan vi kommer tilbake igjen etter en slik krise. De viktige spørsmålene her er om krisen har gitt varige endringer i markedet og endrede forutsetninger for vår virksomhet. Er det strategier og planer som bør endres?

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi tror våre viktigste bidrag er å holde hjulene i gang på våre utbyggingsprosjekter hvor vi i 2020 investerer over 3 Mrd kroner.