Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm

Hvordan kom jeg hit?

Jeg startet i eiendomsbransjen i 1985, da de første børsnoterte eiendomsselskapene kom på banen. Bransjen ble profesjonalisert og eiendom ble en aktivaklasse som fikk økt fokus. På 80-tallet var det en oppblomstring av selskaper, nesten som i proptech-miljøene i dag. Syndikeringsmarkedet var nytt, men med en sterk skattemessig profil. En utrolig lærerik tid, hvor ikke minst betydningen av sammenhengen
makroøkonomi, markedsutvikling og finans ble grundig lært når finanskrisen kom i 1987-92. Jeg sier alle unge bør oppleve en finanskrise tidlig i karrieren – så lærer man noe man kan ta med seg hele livet. Det gjorde i hvert fall jeg. Jeg kan vel si jeg ikke hadde veldig relevant utdanning for eiendomsbransjen med siviløkonomeksamen fra København og master i internasjonal økonomi fra USA /England. Uansett gir høy utdanning deg systematikk, evne til å se sammenhenger og analysere. Jeg har hatt gleden av å jobbe i grenseland marked, finans og forretningsutvikling Dette har gitt meg et unikt nettverk. Jeg har vært i lederstilling siden jeg var 28 år. Jeg har hatt fokus på og vært heldig å jobbe med folk som både utfyller og utfordrer meg. Litt enkelt sagt så har jeg jobbet sammen med utrolig mye flinke folk.

Hvem er mine forbilder som leder?

Jeg har vel ingen lederforbilder. Ledelse utøves ofte situasjonsbestemt og beror på både tid og hvilke oppgaver som skal ledes. Jeg tror vilje og evne til samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Så mener jeg evne og vilje til å ta beslutninger, men også endre beslutninger hvis ny kunnskap kommer til er kjempeviktig. Analyse er bra , men på et tidspunkt må du bare bestemme deg for valg. De som aldri har gjort noen feil har sannsynligvis ikke gjort noe. Adferdsmessig er det vel bare å oppføre seg som folk. Det er også lov å bruke humor som middel.

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?

Det er vel å la folk få prøve seg. Samtidig gi dem den trygghet at du er der hvis krise. Lære medarbeidere å forstå at resultater blir til ved handling og ikke ord. Så er det viktig for alle å forstå verdikjeden, og at det til syvende og sist er noen kunder der ute vi lever av. Noen som skal kjøpe eller leie det vi utvikler. Kommunikasjonsevner er viktig. Klarer man ikke kommunisere hjelper det ikke å være faglig flink. Så å la medarbeidere prøve seg i ulike forum og sammenhenger gir forståelse av dette. Så skal det være gøy å jobbe med andre – så de arenaene er ikke så lette å få til i corona-tider. Og minne folk på at det er lurt å ha et liv utenom jobb. Jeg pleier å si «det er ikke jeg som besøker dere på gamlehjemmet»