Eiendomsyrker

Kompleksiteten i større eiendomsprosjekter og -porteføljer krever stadig mer av store, mellomstore og små eiendomsorganisasjoner. Nedenfor ser du en oversikt over stillingskategorier i eiendomsbransjen:

Administrerende direktør, viseadministrerende direktør, eiendomsdirektør, prosjektdirektør, finansdirektør, økonomidirektør, investeringsdirektør, juridisk direktør, teknisk direktør, HR direktør, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler, utleieansvarlig, markedsansvarlig, prosjektleder, controller, akkvisisjonsansvarlig, salgsansvarlig, driftsleder, vaktmester og innkjøps-/kontraktsansvarlig.

Av nyere stillingstitler nevnes særlig bygulvsansvarlig, forretningsutvikler, eiendomsanalytiker, kommunikasjonsdirektør samt miljø- og samfunnsansvarlig.

10 gode grunner til å velge en karriere i eiendomsbransjen

  1. Skape noe av verdi
  2. Løse utfordringer
  3. Se visjoner bli virkelighet
  4. Bygge noe håndgripelig og varig
  5. Møte samfunnets etterspørsel
  6. Delta i utforming av våre bebygde omgivelser
  7. Stor bredde i prosjekter og kunder
  8. Betydelig element av skaper- og gründerånd i bransjen
  9. Belønning i tråd med resultat og risiko
  10. Eiendomsbransjen forsvinner ikke som følge av samfunnsendringer