Bjørn Grepperud, adm. direktør i Insenti

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

For meg har det viktigste vært å skape trygghet i organisasjonen rundt den helt nye situasjonen som oppstod brått og vel ganske uventet fra en dag til en annen. Man sitter jo litt isolert fra livet der hjemme og lurer på om man har et prosjekt eller en jobb å gå til etter dette. Det er viktig å vise at organisasjonen fortsatt virker; at lederne i selskapet har tett kontakt og at vi løpende tar pulsen på alle prosjektene. Og inntil nå har de aller fleste byggeprosjektene og virksomheten generelt fortsatt nær som planlagt. Og for meg har det vært viktig å være  synlig, ikke gjemme meg bort på «gjemmekontoret».

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vårt viktigste bidrag er å kunne stille opp og gjøre det arbeidet  vi har påtatt oss i prosjektene, slik at ikke vi er med på å hindre noen virksomhet. Samtidig kan vi bidra vesentlig til hvordan man innretter seg smartere. Dette kan være ting som:

  • Hvordan holde på den utenlandske arbeidskraften som normalt drar hjem på påskeferie og blir satt i karantene ved retur?
  • Hvordan være med på å sikre leveranser til byggeplassene, for eksempel stål og armering.
  • Dreie innkjøpene til norske leveranser, da det er større usikkerhet knyttet til utenlandske leverandører.
  • Hvordan innrette byggeplassriggene slik at de ikke blir et sentrum for smitte?

Jeg ønsker å benytte anledningen til å rose alle byggeplassledere i vår bransje som har vært på jobben hver dag siden krisen oppstod. De har utsatt seg for en ganske betydelig risiko sammenlignet med oss som har sittet hjemme på teams. De har virkelig holdt hjulene i gang! Og så er det viktigste nå å planlegge Fase 2: Returen til kontoret. Og hvordan vi skal sitte, hvordan arrangere fysiske møter, renhold, kantinetjenester osv., mens vi venter på nye retningslinjer fra myndighetene.