Eiendomsbransjens egenart

Dette er sentrale kvaliteter som våre eiendomsorganisasjoner deler: Som by- og stedsutviklere er vi lokale, regionale og nasjonale endringsagenter – vi bidrar til at våre lokalsamfunn er i utvikling og bevegelse. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og bidrar til medvirkning. Som arbeidsgivere er vi talentintensive – vi gir karriere- og utviklingsmuligheter til et bredt mangfold av utdannings- og yrkesbakgrunner. Som oppdragsgivere er vi den viktigste motoren for store deler av byggebransjen – Norges største landbaserte næring, inkludert et stort antall rådgivermiljøer over hele landet.