Sommerjobb Smarte trefasader

Sommerjobb Smarte trefasader

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Fagkonsulent

Søknadsfrist: 04.06.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontakt person: Frode Aure
Telefon: 922 88 234


Sommerjobb Smarte trefasader

Sommerjobb student bygningsingeniør og/eller materialteknolog, Eiendom Byggkompetanse og utvikling, Bærum kommune.

Vil du bidra til at Bærum kommune velger bærekraftige fasadeløsninger på sine bygg i fremtiden?

Bærum kommune – sektor for Eiendom, forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, både i utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på nærmere 1 000 000 m2.
Bærum kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp. For å bidra til at kommunen oppnår målene skal Eiendom gjennomføre en rekke tiltak knyttet til energieffektivisering, energiproduksjon og sirkulær økonomi. Et av miljøtiltakene innebærer å installere trefasader på offentlige bygg som er egnet for dette.

I regi av Smarte Bygg-programmet, vil vi i sommer engasjere en til to studenter som skal se nærmere på bruken av trefasader på nyere bygg i Bærum kommune. Studentene må ha egnet fagbakgrunn til å gjennomføre oppgaven. Studenten(e) bør ha byggteknisk eller materialteknisk bakgrunn for å kunne vurdere byggenes materialbruk og konstruksjon.

Programmet er en del av enheten Eiendom Byggkompetanse og Utvikling. Enhetens rolle er å gi råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, samt følge opp utviklingsarbeid. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Vi har engasjerte og kunnskapsrike fagressurser innen bl.a. energi, miljø, VVS, automasjon, elektro, renovasjon og utomhus.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere metode for å kartlegge bygg med trefasader
 • Definere relevante parametere og metoder for vurdering av tilstand
 • Hente ut og tilbakeføre informasjon fra/til FDVU system og vedlikeholdsplanleggingsverktøy – opplæring vil bli gitt
 • Avtale og gjennomføre befaringer på byggene med driftsteknikker, samt gjøre visuelle og fysiske vurderinger av fasader; Type materiale (tresort osv.), skyggeforhold, orientering, teknisk konstruksjon, etc.
 • Vurdere tilstand for fasade; Behov for vedlikehold, effekt av ulike behandlinger, anslå levetid, etc.
 • Lage modell for kostnads- og levetidsvurderinger basert på funn vs. andre relevante materialer
 • Skrive samlet rapport med dokumentasjon på arbeidet og en presentasjon av materiale og funn

Antatt arbeidsperiode er 12. juni til 18. august med 2-4 uker ferie i fellesferien. Etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Fullført 3. eller 4. året ved ingeniør/siv.ing. studie innen materialtekniske fag eller byggfag. For kandidater med fagbrev og arbeidserfaring innen relevante fag, kan lavere årskull på ingeniørstudie aksepteres.

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Generell kunnskap om byggfag og bygningsmaterialer
 • Kjennskap til kostnads- og lønnsomsomhetsvurderinger
 • Kjennskap til å etablere metoder og bygge modeller
 • Excelkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig – evne å sette i gang oppgaver på egen hånd
 • Lærevillig – evne til å sette seg inn i systemer og programvare som skal benyttes og søkende etter kunnskap, ikke redd for å spørre
 • Systematisk – arbeider effektivt og setter oppgaver i system slik at resultater lett kan benyttes av andre
 • Tydelig og god fremstillingsevne – evner å fremstille informasjon på en måte som gjør den forståelig for andre uavhengig av bakgrunn
 • Samarbeidsvillig – evner å dele informasjon til andre og hente informasjon fra andre
 • Helhetstenkende – ser utfordringer og muligheter utover eget fagfelt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Erfaring fra arbeid hos en stor eiendomsaktør
 • Mulighet til å benytte fagkunnskap og opparbeide relevant erfaring
 • Et sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass i nyrehabilitert Kommunegård i Sandvika