Regnskapssjef

Regnskapssjef

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: Regnskapssjef

Søknadsfrist: 08.02.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Gry Høgh
Stillingstittel: Researcher
Telefon: 930 20 499
Kontaktperson: Endre Flo
Stillingstittel: Senior Advisor
Telefon: 958 90 195


Regnskapssjef

På vegne av OBOS søker vi en faglig sterk regnskapssjef med overordnet ansvar for konsernregnskap, skatt, mva og transaksjonsstøtte for OBOS Block Watne. Dette er en rolle for deg som trives med ledelse samt en variert arbeidshverdag med faglige utfordringer og bredde i arbeidsoppgaver. Du vil lede to kompetente medarbeidere og håndtere rapportering etter IFRS og NGAAP, konsolidering, bistand ved transaksjoner, legal omstrukturering, årsoppgjør, rådgivning innen regnskap/skatt/avgift og effektivisering av system og prosesser.

OBOS Block Watne er Norges største trehusprodusent og har vært et heleid datterselskap siden 2014. Virksomheten omfatter hele verdikjeden fra kjøp av tomter, utvikling av boligprosjekter til salg og oppføring av boliger i egen entreprenørvirksomhet med egne håndverkere. OBOS Block Watne har ca. 450 ansatte og omsatte i 2022 for ca. 2,5 mrd.

Som regnskapssjef vil du ha en stor kontaktflate i OBOS og OBOS Block Watne. Du vil jobbe tett med blant annet ledergruppen i konsernøkonomi, prosjektledere, business controllere, juridisk avdeling og ledelsen i OBOS Block Watne. Stillingen inngår i et stort kompetent fagmiljø med mange sparringpartnere. Du vil tilhøre avdelingen konsernøkonomi som i dag består av 30 dyktige medarbeidere og utgjør konsernets rådgiver – og controllerfunksjon innenfor økonomi- og regnskapsfaglige spørsmål. Du inngår også i eget team som støtter OBOS Block Watne.

Har du interesse for eiendom / entreprenør virksomhet og ønsker en ansvarsfull rolle med faglig bredde og personalansvar? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar

 • Overordnet ansvar for kvartalsrapportering med konsolidering av OBOS Block Watne konsern (OBW) og selskaper innenfor OBW / Divisjon Boligutvikling
 • Faglig ansvar for regnskap, skatt og MVA for OBW og selskaper innenfor OBW / Divisjon Boligutvikling
 • Kvalitetssikring av årsoppgjør med noter og ligningspapirer for mindre selskaper og utarbeidelse for større og mer komplekse selskaper
 • Bidra i gjennomføring av pågående omstrukturering av selskapet
 • Bidra i forprosjekt og implementering av Dynamics 365
 • Sikre etterlevelse av lover og regler og sikre fornuftig organisering og gode beslutninger fra et regnskaps- skatte og avgiftsmessig ståsted
 • Støtte økonomisjef, business controllere, regionledere og prosjektledere knyttet til økonomi, strukturering, internkontroll, analyser og likviditetsstyring
 • Oppfølging av boligprosjekter, herunder bistand til daglig ledere, prosjektledere og styremedlemmer
 • Oppfølging, veiledning og kvalitetssikring av arbeid utført av teamkollegaer
 • Gjennomføring av finansiell, skatte- og avgiftsmessig Due Diligence
 • Personalansvar for to hyggelige og kompetente medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor økonomi/administrasjon, fortrinnsvis MRR
 • Minimum 4-6 års relevant erfaring fra tilsvarende arbeid eller revisjon på erfaren Senior Associate – / Managernivå
 • Kompetanse og interesse for konsernregnskap og IFRS, herunder faglig sterk innen regnskap, skatt, avgift og egenkapitaltransaksjoner
 • Det er i tillegg ønskelig med bransjekunnskap innenfor eiendom / entreprenørvirksomhet
 • Systemsterk – erfaring med bruk av Cognos, Microsoft Dynamics og Power BI er en fordel
 • Gode Excel kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og god til å prioritere
 • Gode lederegenskaper, trygg og engasjert som leder
 • Selvstendig, fleksibel og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utadvendt og godt humør
 • Du er en som evner å skape et godt samarbeidsklima, både innad i eget team og med andre i organisasjonen

Om arbeidsgiveren

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 530 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.