Rådgiver / prosjektleder klima og miljø

Rådgiver / prosjektleder klima og miljø

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: Rådgiver / prosjektleder klima og miljø

Søknadsfrist: 08.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Naomi Ichihara Røkkum

Stilling: Daglig leder Construction City Cluster

Telefon: 470 19 560


Rådgiver / prosjektleder klima og miljø

Construction City Cluster er en næringsklynge for bygg, anlegg og eiendom, med mål om å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv. I løpet av kort tid har klyngen rekruttert flere enn 100 medlemsvirksomheter, med alt fra utdanningsinstitusjoner og lovende oppstartsbedrifter til etablerte selskaper. Gjennom samarbeids- og innovasjonsprosjekter, kompetanseheving og nettverksbygging i klyngen, styrker vi bransjens innovasjonskraft og bærekraft.

Det som gjør vår næring spennende, er at det er Norges største fastlandsnæring og den former alle våre liv – der vi jobber, lever og bor. Det betyr at når medlemmene lykkes med bærekraft gjennom å bruke Clusteret, kan det ha store ringvirkninger. Om det er utslippskutt, klimatilpasning eller å tilrettelegge for miljøvennlig livstil. Og du kan få en nøkkelrolle i å ta bransjen i en mer bærekraftig retning!

Nå leter vi etter en nysgjerrig og initiativrik person til rollen som rådgiver med ansvar for miljø. Stillingen er 100 %, og personen vil være ansatt i OBOS Eiendom som er en av eierne, men jobbe for klyngen og ha arbeidsstedet sitt hos Construction City på Ulven, et spennende bolig- og næringsområde i utvikling – 10 min T-banetur fra Jernbanetorget.

I stillingen vil du få mulighet til å jobbe med ledende bærekraftfolk og spennende virksomheter. En sentral oppgave er å tilrettelegge for innovasjon og samarbeid, som gir konkrete miljøvennlige løsninger bransjen kan bruke. Du vil få ansvar for å følge opp prosjektene og arrangementene innen klima og miljø. Vi har en faggruppe for grønn omstilling med noen av de fremste fagfolkene som vil være viktige sparringspartnere for deg i arbeidet.

Vi kan love deg en variert og lærerik jobb. Du vil komme inn i en klynge der du vil få et stort nettverk blant hele bredden av bransjen, med kolleger og bransjeaktører som elsker å skape noe sammen. Vi ønsker oss derfor en kollega som tar initiativ, liker å utfordre med nye ideer, og som brenner for å oppnå gode resultater.

Kanskje vi kan starte med å finne ut av om vi er en bra match for hverandre? Du kan jo ringe, så finner vi ut om du skal bruke tid på en søknad eller ikke. Ta gjerne kontakt med klyngens daglige leder, Naomi Ichihara Røkkum, for en uformell prat. Om du heller er typen som sender søknaden først, så gjør du det. Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende, så ikke vent med å søke.

Du er trolig en person som:

  • Har en relevant utdanning eller relevant jobb-/organisasjonserfaring som kompenserer for utdanning, og er nysgjerrig på bransjen vår.
  • Har noe arbeidserfaring eller annen relevant praktisk erfaring, og at du har lyst til å utvikle deg videre sammen med oss.
  • Setter deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og kan holde i dine egne initiativ.
  • Har relevant erfaring med bærekraft og gjerne kunnskap om bransjen.

Vi håper du kan like å:

  • Fasilitere klima- og miljøprosjekter mellom bedriftsansatte, gründere og forskere.
  • Arrangere workshops, frokostmøter og andre innovasjonsskapende og kompetansehevende tiltak om klima og miljø.
  • Verve og engasjere flere medlemmer til å bli aktiv i prosjekter, møter og nettverk.

Og helt til slutt:

Hos oss blir du en del av et mangfoldig arbeidsmiljø der alle er like mye verdt. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn.

Du vil få lønn etter avtale, og vi investerer i egne ansatte og har gode ordninger som blant annet fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt firmahytter i inn- og utland.

Om Construction City Cluster

Construction City Cluster er en næringsklynge for bygg, anlegg og eiendom. De over 100 selskapene, gründerne og kunnskapsinstitusjonene samarbeider om å styrke bransjens innovasjonskraft og bærekraft. Klyngen har tre fokusområder: grønn omstilling, effektivisere bygg og byggeprosesser og attraktiv bransje (rekruttering, kompetanseutvikling mv.). For å lykkes med det jobbes det på tre måter: samarbeids- og innovasjonsprosjekter, kompetanseheving og nettverksbygging. Les mer om hvordan vi jobber: https://constructioncity.no/nb/klyngekoden

Søsterselskapet Construction City Eiendom utvikler bygget Construction City , som fra 2025 vil bli den viktigste møteplassen for bransjen. Da skal 4-5000 bransjefolk, inkludert Clusteret og OBOS sitt hovedkvarter, flytte inn. Construction City Clusters arbeid med å styrke samhandlingen i bransjen, vil også være avgjørende for dette bransjehuset.

Om arbeidsgiveren
 

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 535 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.