Miljørådgiver – prosjektutvikling

Miljørådgiver – prosjektutvikling

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Miljørådgiver - prosjektutvikling

Søknadsfrist: 05.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med HR-rådgiver Mats Kjelvik Berg (mkbe@entra.no) om du har spørsmål til rekrutteringsprosessen eller stillingen.


Miljørådgiver – prosjektutvikling

For å drive miljøledende prosjektutvikling av eiendom er det avgjørende å sette riktige miljøambisjoner før oppstart, tenkte miljø og bærekraft i et livsløpsperspektiv og sikre standardiserte løsninger for det vi kaller Entrabygget. For at vi skal nå våre mål innen miljølederskap trenger vi en faglig sterk rådgiver med nysgjerrighet og stort engasjement for miljøledende tiltak til å ha det faglige operative ansvaret for miljø i Entras prosjektutvikling.

Vil du bli en del av Norges mest spennende eiendomsselskap og en avdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen næringsbygg? I denne stillingen får du gode påvirkningsmuligheter innen Entras målsetting på miljølederskap og miljøledende bygg.

Stillingen ligger i avdeling teknisk fagteam og er del av Entras enhet for prosjektutvikling, men vil jobbe bredt mot flere avdelinger i Entra, andre fagspesialister på miljø og med eksterne partnere.

Ansvarsområder:

I samarbeid med andre fageksperter vil du jobbe med utvikling av eiendom og tiltak i Entras byggeprosjekter. Du vil være ansvarlig for og arbeide med:

 • Eierskap og kontaktpunkt for Entras miljøstrategi internt og eksternt
 • Ansvarlig for å etablere tiltak for årlig reduksjon av energi og karbonutslipp
 • Ansvarlig for utarbeidelse av standardiserte løsninger knyttet til miljø og bærekraft i Entrabygget
 • Prosjektleder innenfor teknologi med bærekraftig livsløpsperspektiv (LCC/LCA)
 • Bistå med å sette riktige miljøambisjoner i tidligfase av Entras byggeprosjekter, samt sikre etterlevelse av de i prosjektgjennomføring.
 • Fagansvar for energiløsninger
 • Bistå som miljørådgiver i prosjektene for å etablere klimagassregnskap, utslippsreduksjonsmål, BREEAM-mål og energimål
 • Bistå med innsalg av leveranser knyttet til miljø for Entras leietakere og svare opp miljøkrav i leietakersøk

Ønsket kandidatprofil:

Du kan ha ulike bakgrunner for å lykkes i denne stillingen. Du bør først og fremst ha med deg kunnskap og erfaring som er relevant for stillingen, uten at vi skal bestemme hva det kan være. Eksempelvis innen tekniske fag, energi- og miljøledelse, BREEAM NOR, sirkulær økonomi og gjenbruk av bygningsdeler.

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger
 • Kan kommunisere med ulike faggrupper
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av utvikling
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du deler vår ambisjon om å være miljøledende i bransjen, samtidig som vi leverer lønnsomme prosjekter og lønnsom forvaltning. Du kjenner deg igjen i våre verdier og synes det er interessant å jobbe med bærekraft gjennom forvaltning av eiendom. I tillegg håper vi du liker en stilling som får jobbe med mange av Entras fageksperter og synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, gjennom prosjektering og prosjektledelse og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelsesordninger